Zamknij
REKLAMA

Świadectwo pracy a umowa zlecenie - czy można je otrzymać?

15:24, 04.01.2021 | materiały partnera

Rezygnujesz z posady na umowie zlecenie, a świadectwo pracy przydałoby ci się podczas szukania nowego zatrudnienia? Zobacz, czy po zakończeniu tego rodzaju współpracy możesz domagać się takiego dokumentu i jakie przepisy prawne regulują warunki dla tego rodzaju umowy.

Umowa zlecenie a świadectwo pracy

Kończy ci się umowa zlecenie, a świadectwo pracy jest ci potrzebne? Podczas nawiązywania współpracy obie strony muszą zawrzeć między sobą umowę. Jedną z najpopularniejszych form zatrudnienia jest umowa o pracę. Po zakończeniu takiej umowy, pracodawca jest zobowiązany do wystawienia takiego dokumentu, a zgubione świadectwo pracy może być dużym kłopotem.

Jednak aby uniknąć dodatkowych kosztów, pracodawcy często proponują nowym pracownikom zawarcie umowy zlecenie. Czym różnią się te dwa typy kontraktów? Podstawową różnicą jest podmiot odpowiedzialny za regulację jej przebiegu i warunków tam zawartych. Umowa o pracę jest regulowana przez Kodeks pracy, który zawiera wszystkie informacje i prawa pracownika. Natomiast umowa zlecenie jest umową cywilnoprawną i nie oferuje pracownikowi tylu przywilejów. Osoby, które zdecydowały się zawrzeć umowę zlecenie, zobowiązały się do świadczenia usług na rzecz zleceniodawcy, w tym przypadku pracodawcy i w świetle prawa nie są oni pracownikami tylko zleceniobiorcami. Fakt, że Kodeks pracy nie reguluje przepisów dotyczących tego rodzaju umowy, powoduje, że osobom zatrudnionym na umowie zlecenie nie przysługuje świadectwo pracy.

Świadectwo pracy a umowa zlecenie

Jeżeli potrzebne ci świadectwo pracy a umowa zlecenie nie gwarantuje tego dokumentu, to możesz poprosić swojego zleceniodawcę o upoważnienie, które potwierdzi twoje zatrudnienie w firmie. Co prawda, wydanie takiego dokumentu nie jest uchwalone żadną ustawą i zależy wyłącznie od dobrej woli osoby zatrudniającej, jednak warto poprosić swojego szefa o wystawienie takiego poręczenia. Takie zaświadczenie powinno zawierać najważniejsze informacje dotyczące zatrudnienia oraz okres trwania umowy. W wydawanym zleceniobiorcy piśmie należy określić wysokość wynagrodzenia, podatek dochodowy oraz składki na ubezpieczenie społeczne. Mimo że, Kodeks pracy nie chroni zleceniobiorców, warto postarać się o takie potwierdzenie wykonywania obowiązków zawodowych. Zawarte w tym dokumencie informacje, które zostaną potwierdzone przez pracodawcę, mogą okazać się bardzo pomocne w przyszłości. Zwłaszcza kiedy osoba, która zakończyła współpracę, ubiega się o zasiłek dla bezrobotnych.

Świadectwo pracy - umowa zlecenie

Zaświadczenie, które zostanie sporządzone przez zleceniodawcę, nie jest tym samym co świadectwo pracy. Umowa zlecenie daje mniej korzyści dla zleceniobiorców, a dokument potwierdzający zatrudnienie na danym stanowisku nie wlicza się do stażu urlopowego. Zawarte tam szczegóły zatrudnienia są bardzo pomocne, gdy osoba szukająca nowej pracy chciałaby zarejestrować się jako bezrobotna w Urzędzie Pracy. Co więcej, dane dotyczące wysokości opłacanych składek społecznych będą przydatne podczas określania wysokości przysługujących świadczeń. Kolejną ważną kwestią jest fakt, że zleceniodawca nie ma terminu, którego musi przestrzegać, gdy wydaje zaświadczenie potwierdzające zatrudnienie na umowie zlecenie. Nie jest to także jego obowiązek, dlatego ważne, aby przed zakończeniem współpracy poprosić swojego pracodawcę o taki dokument. Sytuacja wygląda inaczej podczas rozwiązywania umowy o pracę, wtedy wszelkie formalności muszą być dopilnowane przez obie strony i wykonane w odpowiednim terminie.

(materiały partnera)
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
REKLAMA