Zamknij
REKLAMA

Nowoczesne narzędzia do nauki – platformy edukacyjne

10:40, 12.10.2021 | materiały partnera

Nowoczesne technologie, które rewolucjonizują coraz więcej obszarów życia ludzkiego, zmieniają także procesy edukacyjne. Dynamiczny rozwój innowacyjnych metod, technik i narzędzi wprowadza dziedzinę edukacji na coraz bardziej zaawansowany poziom nauczania zdalnego. Niegdyś bariery odległości, które stanowiły poważne ograniczenie dla możliwości kształcenia, obecnie nie stanowią żadnych przeszkód. Wszystko za sprawą doskonale rozwiniętej sieci internetowej, która pozwala użytkownikom na szybki i prosty dostęp do interesujących ich zasobów naukowych. Wraz z rozwojem modułów e-learningowych, zaczęły powstawać nowoczesne platformy edukacyjne, które ponownie otworzyły nowe, ale przede wszystkim bardzo szerokie możliwości kształcenia. Na dzień dzisiejszy wystarczy połączenie z siecią, nawet w smartfonie, aby skorzystać ze zdalnych korepetycji bądź dostępu do interesujących użytkownika materiałów.

Platformy edukacyjne – skąd tak dynamiczny rozwój?

W ostatnich dwóch latach szczególnego znaczenia w aspekcie nauczania nabrały platformy edukacyjne. Głównym powodem tak szybkiego rozwoju zdalnego nauczania była pandemia, a wraz z nią ograniczenia, jakie zostały wprowadzone także w standardowym nauczaniu. Lekcje odbywały się za pośrednictwem internetu, co wymogło na placówkach oświatowych, a także uniwersytetach udoskonalenie obecnych oraz stworzenie nowych platform e-learningowych, dzięki którym możliwa była skuteczna edukacja. Obecnie na rynku e-edukacji dostępnych jest wiele doskonałych platform edukacyjnych, między innymi takich jak: tutors.live., dyktanda.pl oraz mathematics.live. To dzięki nim użytkownicy mają tak szerokie możliwości edukacji.

Kształcenie w konkretnym kierunku pozwala ludziom na rozwijanie zainteresowań, realizowanie marzeń oraz planów zawodowych. Tym samym stanowi ono jedną z podstawowych czynności, jakie wykonują ludzie. Niemniej uczenie się jest zdecydowanie zjawiskiem o charakterze wielowymiarowym. Tym samym nowoczesne platformy edukacyjne, aby dobrze mogły spełniać swoje zadania, muszą być funkcjonalne. Oznacza to, że najważniejszą kwestią z punktu widzenia użytkowników będzie możliwość podejmowania takich działań, które pozwolą na skuteczne uczenie się za pomocą sieci internetowej. Ponadto, aby platforma edukacyjna spełniała najważniejsze założenia, musi dawać użytkownikom nie tylko dostęp do zasobów naukowych, ale również oferować możliwość komunikacji w momencie zajęć. W ten sposób możliwe będzie lepsze, a także szybsze rozumienie w zakresie przyswajania nowych treści.

Zastosowanie platform internetowych w zdalnym nauczaniu

Upowszechnienie się internetu oraz bardzo dynamiczny rozwój innowacyjnych technologii wymusił ogromne zmiany także w procesie dydaktycznym. Wprowadzenie platform edukacyjnych do powszechnego zastosowania miało na celu przede wszystkim skuteczne wsparcie procesu edukacyjnego. Jednak wraz z upływającym czasem, oferują one coraz więcej funkcjonalności i możliwości, a co za tym idzie, proces edukacyjny jest coraz bardziej skuteczny.  Warto również zaznaczyć, że tak samo jak w przypadku organizowania olimpiad z nagrodami w stacjonarnym nauczaniu, tak również platformy edukacyjne m.in. dyktanda.pl oferują dla najbardziej aktywnych użytkowników konkursy, w których mogą wygrywać nagrody. W zależności od rodzaju i poziomu konkursu użytkownicy w nagrodę za swoje wysiłki, starania i dobre rezultaty mają możliwość otrzymania takich nagród jak smartfony, komputery, konsole do gier, gry planszowe oraz różnego rodzaju materiały dydaktyczne. W ten sposób platformy edukacyjne spełniają rolę ważne motywatora, przez co w coraz skuteczniejszy sposób docierają do ambicji użytkowników.

Inwestycja w rozwój platform edukacyjnych doprowadziła do ukształtowania się alternatywnego nauczania. Bowiem obecnie e-learning nie jest już wyłącznie uzupełnieniem standardowego nauczania. Dynamiczny rozwój systemów technologicznych pozwala na nabywanie oraz porządkowanie wiedzy użytkowników. Niemniej coraz większy czas spędzany w sieci w ramach pracy w środowisku elektronicznym nie jest już dla nikogo zaskoczeniem, a coraz większa ilość lekcji, która prowadzona jest z wykorzystaniem internetu, staje się nowoczesną formą nauczania. Ponadto zaliczanie przedmiotów, modułów oraz seminariów za pomocą e-learningu w zasadzie jest normą. Wyłącznie zwiększa się nieustannie częstotliwość, co jest efektem przekształcania się tradycyjnego modelu nauczania. Obecnie większość platform edukacyjnych przede wszystkim skupia się na zapewnieniu użytkownikom niezbędnych baz materiałów, zapewnieniu im funkcjonalności i przejrzystości w poruszaniu na platformie, a tym samym innowacyjnych narzędzie, dzięki którym proces edukacyjny będzie łatwiejszy. Niemniej każdy z użytkowników, który decyduje się na skorzystanie z możliwości, jakie oferują mu platformy edukacyjne, musi we własnym zakresie wybrać najbardziej odpowiednią dla niego. Mnogość funkcji oraz unikalne systemy edukacyjne pozwalają na szerokie dostosowanie pod własne potrzeby, oraz oczekiwania właściwej dla siebie platformy edukacyjnej.

Wybrane rodzaje nowoczesnych platform edukacyjnych

Na dzień dzisiejszy platformy edukacyjne pełnią rolę przede wszystkim mediatora. Dzięki temu mogą przekazywać bazy danych oraz sposoby do zdobywania wiedzy dla ich użytkowników. Aby skorzystać z możliwości, jakie oferują zdalne systemy nauczania, wystarczy połączenie z internatem. Warto podkreślić, że obecnie większość platform internetowych działa zgodnie ze standardami, jakie panują w tradycyjnych systemach szkolnictwa. Oznacza to, że pomimo stosowania nowoczesnych rozwiązań w zakresie nauczania zdalnego, sama podstawa programowa obowiązująca na platformach edukacyjnych jest taka sama jak w przypadku nauczania stacjonarnego. Niemniej możliwość korzystania z dobrodziejstw, jakie obecnie oferuje technologia, jest nie tylko kuszącą alternatywą, ale także bardzo wygodnym rozwiązaniem dla użytkowników.

Jedną ze świetnych platform edukacyjnych niewątpliwie jest Tutors.live, która umożliwia swoim użytkownikom efektywne nauczanie. Jako jedna z pierwszych oferuje również możliwość skorzystania z korepetycji online. Platforma posiada charakter międzynarodowy, co pokazuje nie tylko jak, ogromny ma zasięg, ale również podkreśla, że nauczanie zdalne nieustannie się rozwija. I to z coraz większą dynamiką. Ponadto na platformie istnieje możliwość umówienia się na lekcje online oraz korzystanie z materiałów dydaktycznych. W serwisie dostępna dla użytkowników jest także wyszukiwarka, która pozwala na sprawdzenie konkretnych korepetytorów. Dzięki temu użytkownicy mogą sprawdzić ocenę oraz opinię na temat wybranych osób, które udzielają zdalnych lekcji. Pozwala to na dobranie takiego nauczyciela, który będzie spełniał oczekiwania.

Inną godną polecenia platformą edukacyjną są Dyktanda.pl. Za pośrednictwem niniejszej platformy użytkownicy także mają możliwość zdalnego nauczania. Założeniem serwisu jest oferowanie możliwości przyswajania, podciągania oraz systematyzowania wiedzy na temat języka polskiego. Ponadto baza w serwisie jest bardzo duża, dzięki czemu użytkownicy za każdym razem mogą rozwiązywać inne dyktando. Istnieje również bardzo zróżnicowany poziom trudności, który dostosowany jest do klasycznego systemu edukacyjnego. Niemniej w platformie można kształcić również inne elementy takie jak wypracowania. Warto zaznaczyć, że platforma oferuje dla swoich użytkowników także wiele różnego rodzaju konkursów, w których mogą oni wygrywać nagrody. Gratyfikacja za wysiłek jest bardzo dobrym motywatorem. Tym samym użytkownicy w ramach wzajemnej rywalizacji w zdobywaniu wiedzy oraz osiąganiu najlepszych wyników, mają możliwość uzyskania bardzo prestiżowych nagród rzeczowych. Platforma dyktanda.pl należy również do sektora EdTech, który jest namacalnym przykładem niezwykle dynamicznego rozwoju szkolnictwa i nauczania zdalnego.

Jeszcze inną platformą edukacyjną jest Mathematics.live, która jak sama nazwa wskazuje, pozwala użytkownikom na zdalne nauczanie matematyki. Można powiedzieć, że jest to pierwsza z platform, która oferuje tak szerokie możliwości kształcenia online z dziedziny ścisłej, którą jest matematyka. I pomimo tego, że jest to stosunkowo nowa platforma edukacyjna, to już na dzień dzisiejszy cieszy się niezwykle dużym zainteresowaniem oraz doskonałymi opiniami pośród użytkowników. Innowacyjny system nauczania, nowoczesne metody, a także rozległe funkcjonalności na platformie pozwalają użytkownikom w bardzo skuteczny sposób przyswajać nowe zagadnienia matematyczne. Tak samo jak w przypadku wymienionych wyżej platform, tak również www.mathematics.live oferuje dla swoich użytkowników możliwość brania udziału w różnych konkursach, gdzie mogą wygrać ciekawe nagrody.

Dynamiczny rozwój sektora EdTech

Kształcenie z wykorzystaniem platform edukacyjnych to nowoczesny sposób edukacji. Niemniej sektor zdalnego nauczania z miesiąca na miesiąc rozwija się coraz bardziej dynamicznie. Oferuje przy tym użytkownikom coraz więcej możliwości, wprowadzając coraz to bardziej wyszukane sposoby w ramach efektywnego kształcenia. Obecna technologia pozwala na bardzo jakościowe edukowanie użytkowników za pośrednictwem internetu. Tym samym możliwości, jakie oferują platformy edukacyjne, dla użytkowników z pewnością wraz z upływem czasu będą coraz większe. Nie można już postrzegać platform edukacyjnych wyłącznie jako swego rodzaju uzupełnienia w ramach tradycyjnego nauczania. Bowiem wraz z upływem czasu będą one coraz lepiej przystosowane do potrzeb użytkowników, oferując odpowiednie możliwości personalizacji pod indywidualny tok nauczania każdego z nich. Warto również podkreślić, że platformy edukacyjnego w coraz lepszy sposób odtwarzają środowiska tradycyjnych klas, ale w przestrzeni elektronicznej. Idąc taką ścieżką modele edukacyjne coraz mocniej i skuteczniej ewoluują w stronę wydajnej jak i również efektywnej nauki wszystkich swoich użytkowników. Zapewniają nie tylko potrzebne materiały edukacyjne, ale także bardzo szybkie możliwości odnalezienia konkretnych informacji, dzięki rozbudowanym wyszukiwarką. Zatem przyszłość edukacji leży po stronie zdalnego nauczania.  

(materiały partnera)
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
REKLAMA
0%