Zamknij
REKLAMA
Nauczanie języka niemieckiego w klasach 7-8 szkoły podstawowej. Właściwe i terminowe prowadzenie dokumentacji związanej z przebiegiem nauczania języka niemieckiego.
StPr/21/0522
data rozpoczęcia pracy od 01.09.2021
wynagrodzenie od od 1 556 PLN

przewóz pasażerski i sprzedaż biletów
StPr/21/0523
data rozpoczęcia pracy od 02.08.2021
wynagrodzenie od od 2 800 do 3 500 PLN

konserwacja sprzętu, naprawy elektryczne, nadzór nad siecią energetyczną. Nadzór nad pracą oczyszczalni ścieków, obsługa urządzeń technologicznych
StPr/21/0528
data rozpoczęcia pracy od 01.10.2021
wynagrodzenie od od 3 100 PLN

prace budowlane związane z demontażem, montażem okien, drzwi itp. - możliwa praca na wysokości do 3 m.
StPr/21/0519
data rozpoczęcia pracy od 02.08.2021
wynagrodzenie od od 3 000 PLN

Sortowanie i kompletacja produktów, pakowanie i wysyłka gotowych zamówień, wykonywanie personalizacji na produktach
StPr/21/0513
data rozpoczęcia pracy od 01.09.2021
wynagrodzenie od od 2 800 PLN

Praca przy montowaniu pomp cieła oraz instalacji fotowoltaicznych
StPr/21/0514
data rozpoczęcia pracy od 01.08.2021
wynagrodzenie od od 3 000 do 6 000 PLN

-Budowa przyłączy sieci kablowych (napowietrznie, podziemnie) -Budowa kabli światłowodowych z kanalizacji technicznej lub podbudowie słupowej -Spawanie światłowodów -Wykonywanie instalacji abonenckich -Montaż okablowania strukturalnego w budynkach
StPr/21/0516
data rozpoczęcia pracy od 02.08.2021
wynagrodzenie od od 18,3 PLN

Praca przy remoncie elewacji oraz przy wykończeniu wnętrz
StPr/21/0498
data rozpoczęcia pracy od 21.07.2021
wynagrodzenie od od 18,3 PLN

Opieka nad dzieckiem z Autyzmem, w tym z zespo?em Aspergera, pomoc nauczycielowi w organizowaniu i prowadzeniu pracy opieku?czo- wychowawczej. Wykonywanie zada? przydzielonych przez nauczyciela i dyrektora
StPr/21/0489
data rozpoczęcia pracy od 01.09.2021
wynagrodzenie od od 1 400 PLN

Wykonywanie prac instalacyjnych i monta?owych sieci i urz?dze? sanitarnych. Naprawa, konserwacja i modernizacja sieci oraz instalacji sanitarnych.
StPr/21/0490
data rozpoczęcia pracy od 01.08.2021
wynagrodzenie od od 3 500 PLN

REKLAMA