Zamknij
REKLAMA
sprzedaż, kasowanie, przygotowanie produktów do sprzedaży, prowadzenie rozliczeń fiskalnych, onwentaryzacja. Dbanie o czystość i prawidłową ekspozycję towarwó.
StPr/21/0683
data rozpoczęcia pracy od 01.11.2021
wynagrodzenie od od 2 800 do 3 500 PLN

Przyjmowanie, wydawanie towaru, znajomość przepisów HACCP, dbałość o czystość i porządek w magazynie, czynny udział w zamówieniach towarów, prowadzenie książki magazynowej, nadzór nad terminami produktów
StPr/21/0679
data rozpoczęcia pracy od 02.11.2021
wynagrodzenie od od 2 954 PLN

Odbiory drobnych prac budowlanych, przygotowanie zapytań ofertowych i zlecanie prac, współpraca z wykonawcami, obsługa lokatorów w tym przygotowanie pism
StPr/21/0678
data rozpoczęcia pracy od 01.11.2021
wynagrodzenie od od 4 000 PLN

Prowadzenie ewidencji nieruchomości, weryfikacja stanów prawnych nieruchomości, zawieranie umów najmu i dzierżawy, prowadzenie postępowań przetargowych
StPr/21/0677
data rozpoczęcia pracy od 01.11.2021
wynagrodzenie od od 4 000 PLN

Prowadzenie rachunkowości spółki, sporządzanie sprawozdań, prowadzenie rozliczeń ZUS, US. Prowadzenie spraw kadrowo- płacowych, wykonywanie dyspozycji z rachunku bankowego
StPr/21/0676
data rozpoczęcia pracy od 01.11.2021
wynagrodzenie od od 4 000 PLN

Wykonywanie kursów zgodnie z rozkładem jazdy, terminowe podstawianie autobusów i rozpoczynanie kursów, sprzedaż biletów, wypełnianie karty drogowej
StPr/21/0662
data rozpoczęcia pracy od 10.10.2021
wynagrodzenie od od 2 800 do 3 500 PLN

Montaż mebli w sklepie, u klienta
StPr/21/0663
data rozpoczęcia pracy od 06.10.2021
wynagrodzenie od od 2 800 PLN

księgowanie dokumentów; weryfikacja i monitorowanie rozrachunków; uzgadniania kont i wyjaśnianie niezgodności; sporządzanie sprawozdań do GUS i NBP; prowadzenie ewidencji środków trwałych
StPr/21/0661
data rozpoczęcia pracy od 05.10.2021
wynagrodzenie od od 3 000 PLN

przetwórstwo mięsa, produkcja wyrobów garmażeryjnych
StPr/21/0658
data rozpoczęcia pracy od 11.10.2021
wynagrodzenie od od 3 000 PLN

Strzyżenie damsko- męskie, upinania
StPr/21/0655
data rozpoczęcia pracy od 01.11.2021
wynagrodzenie od od 2 800 PLN