Zamknij
REKLAMA

W poniedziałek sesja sejmiku

11.25, 26.11.2022 . Aktualizacja: 11.25, 26.11.2022
Skomentuj
REKLAMA

W poniedziałek (28 listopada) odbędzie się sesja sejmiku województwa. Początek transmisji online o godz. 10.

Zgodnie z porządkiem obrad radni rozpatrzą projekt uchwały w sprawie nadania Medalu Honorowego za Zasługi dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego Kołu Przewodników Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Toruniu. Projekt przygotowała Komisja Wyróżnień Honorowych, która w swym uzasadnieniu wskazuje nie tylko na szczególną rolę Koła Przewodników dla promocji Torunia i całego województwa kujawsko-pomorskiego, ale również na liczne  działania edukacyjne prowadzone od wielu lat przez tę organizację zarówno wśród turystów, jak i wśród samych mieszkańców regionu.

 

W kolejnym punkcie porządku obrad radni zastanowią się nad podjęciem stanowiska w sprawie uczczenia 170. rocznicy urodzin Alberta Abrahama Michelsona, która przypadnie 19 grudnia. W 222 r. obchodziliśmy również 115. rocznicę odebrania przez niego Nagrody Nobla z fizyki. Michelson urodził się w 1852 r. w Strzelnie i choć jako małe dziecko wyemigrował z rodzicami i rodzeństwem do Stanów Zjednoczonych, nigdy nie zapomniał miejsca i kraju swego pochodzenia. Był wybitnym fizykiem i astronomem, za zasługi w dziedzinie metrologii, czyli nauce dotyczącej sposobów dokonywania pomiarów otrzymał w 1907 r. Nagrodę Nobla. Sejmik województwa chciałby przypomnieć mieszkańcom Kujaw i Pomorza o tej niezwykłej postaci.

 

W dalszej części sesji radni rozpatrzą podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia naszego województwa z Europejskiej Sieci Dziedzictwa Kulinarnego (zał. nr 101/22), do której nasz region należał od ponad dekady. W ostatnim czasie zmienił się dotychczasowy właścicieli licencji znaku towarowego „Dziedzictwo Kulinarne” i planuje się rozszerzenie sieci o inne części świata niż Europa, co budzi niepokój i zastrzeżenia polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych i jest sprzeczne z wcześniejszymi celami sieci. Z tego powodu nasz region, podobnie jak inne polskie regiony należące do sieci, rozważa wystąpienie z niej.

 

Podczas LI sesji sejmik rozpatrzy również podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2023 roku (druk nr 100/22). Zgodnie z zaproponowanym projektem uchwały w 2023 roku samorząd województwa zamierza przeznaczyć środki z PFRON na dofinansowanie robót budowlanych w obiektach służących rehabilitacji osób z niepełnosprawnościami, dofinansowanie kosztów tworzenia i działania zakładów aktywności zawodowej, a także na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecane fundacjom i organizacjom pozarządowym.

 

Radni zajmą się również projektami uchwał w sprawie pozbawienia odcinka drogi publicznej kategorii drogi wojewódzkiej (druk nr 98/22), wyrażenia zgody na zawarcie umów o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego (druk nr 108/22) i w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla operatorów świadczących usługi publiczne w zakresie publicznego transportu zbiorowego w transporcie kolejowym.

 

Sejmik zdecyduje również w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na kolejne dwa lata umowy najmu nieruchomości w miejscowości Nowe Dobre w gminie Chełmno wykorzystywanej przez Państwowe Gospodarstwo Wody Polskie (druk nr 106/22) i w sprawie zmiany statutu Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr. Witolda Bełzy w Bydgoszczy, ze względu na to, że jedna z filii biblioteki zmieniła swój adres (druk nr 99/22).

 

Porządek obrad i materiały

 

Kancelaria Sejmiku

(.)
 

Co sądzisz na ten temat?

podoba mi się 0
nie podoba mi się 0
śmieszne 0
szokujące 0
przykre 0
wkurzające 0
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
komentarzeKomentarze
REKLAMA

komentarz (0)

Brak komentarza, Twój może być pierwszy.

Dodaj komentarz

0%