Zamknij
REKLAMA
14:43, 22.06.2022

Otrzymanie wsparcia finansowego zawsze jest powodem do radości dla obdarowanego. W wypadku dofinansowania projektów z Europejskiego Funduszu Społecznego są to najpierw długie godziny pracy, poświęconej na przygotowanie wniosków, a potem w wyniku ich pozytywnego zatwierdzenia – kolejny czas na celowe i jak najlepsze wykorzystanie środków pieniężnych.

W dniu wczorajszym w Kinoteatrze „Rondo” odbyło się podsumowanie realizacji projektów pod nazwą „Bo Zycie jest dobre”. Projekty te zostały dofinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach „Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023” dla obszaru Lokalnej Grupy Działania Chełmno.

Sala kinoteatru zapełniła się licznie przybyłymi osobami, uczestniczącymi w różnych projektach, a wśród zaproszonych gości znaleźli się:

- Katarzyna Lubańska – Radna Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego

- Zdzisław Gamański – Starosta Powiatu Chełmińskiego

- Artur Mikiewicz – Burmistrz Miasta Chełmna

- Panie Kamila Kołoszko oraz Aleksandra Żak – z Departamentu Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego

- Marcin Pilarski – Prezes Zarządu Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Vistula-Terra Culmensis- Rozwój przez Tradycję”

– Joanna Rataj – Pilarska – Prezes Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Chełmno

- Sławomir Cieślicki – dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Chełmnie

- Eliza Rokita – Dyrektor MOPS w Chełmnie

- Mieczysław Żelazko - Dyrektor Państwowej szkoły Muzycznej I Stopnia w Chełmnie 

Prowadzące spotkanie Panie Monika Rodzik oraz Urszula Wysocka podkreśliły, iż w ostatnim roku pojawiło się wiele wartościowych inicjatyw, których zadaniem było wzmocnienie potencjału społecznego miasta Chełmna.

W roku 2021/2022 zrealizowane zostały 24 projekty dla 304 uczestników na łączną kwotę 1138360,84 zł.

Uczestnikami projektów były różne grupy społeczne – osoby niepełnosprawne, bezrobotne, dzieci, młodzież, osoby dorosłe oraz seniorzy.

Do dzieci skierowanych było 6 projektów:

„Jesteśmy aktywni zawsze i wszędzie”, realizowany przez SP nr 1

„Klub młodzieżowy akademia”, realizowany przez Chełmińskie Stowarzyszenie Oświatowe, przy SP nr 2

„W zdrowym ciele zdrowy duch” realizowany przez SP nr 4

„Mały wielki człowiek”, realizowany przez Fundację Green Team

„Chełmińskie horyzonty” oraz „Okręt życia”, projekty realizowane przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo

Projekty skierowane do młodzieży to:

„Klub wolontariusza, Ekipa Kopernika, razem dla wszystkich” realizowany przez ZS nr 1 Liceum i Gimnazjum Chełmińskie

„Klub młodzieżowy - Kuźnia ekspresji twórczej” 

„Klub wolontariusza – Grubno Team”, projekty realizowane przez Stowarzyszenie Grubno – Szkoła Bez Granic

Spośród kolejnych projektów zrealizowanych z pozyskanych funduszy można wymienić :

„Budujemy przedsiębiorstwo społeczne”, projekt realizowany przez Stowarzyszenie Ludzie - Ludziom

„Energia społeczna”, projekt realizowany przez MOPS w Chełmnie

„Przedsiębiorczość na start”, projekt realizowany przez Fundację NOVA FORTE

„#Lokalsi”, projekt realizowany przez Stowarzyszenie Teatr AGRAFKA

Tak wiele zrealizowanych spotkań - skierowanych do wszystkich grup wiekowych - to sukces organizatorów, którym należą się ogromne słowa uznania.

Fot: J.P.

REKLAMA
Jeżeli Twój wizerunek przypadkowo znalazł się na tych fotografiach, a nie wyraziłeś na to zgody, prosimy zgłoś to na adres: [email protected]
REKLAMA

komentarz (0)

Brak komentarza, Twój może być pierwszy.

Dodaj komentarz

REKLAMA