Zamknij
REKLAMA
14:42, 07.01.2022

W roku 2021 KP PSP w Chełmnie odnotowała łącznie 1298 zdarzeń, co jest wynikiem wyższym w porównaniu z 2020 r. o 287. Podobnie jak w 2020 r. duża liczba zdarzeń tj. 343 dotyczyła walki z Covid-19, m.in. kontrolowanie namiotu przy szpitalu, dowóz osób na szczepienia, dostarczanie środków dezynfekcyjnych oraz maseczek. Tym samym zwiększyła się ilość miejscowych zagrożeń o 322 zdarzenia, która wyniosła łącznie 1119.

W transporcie drogowym miały miejsce 133 interwencje, tj. aż o 48 więcej niż w roku 2020. W roku 2021 podjęto 142 interwencje związane z pożarami, mniej o 30 niż roku 2020. W analizowanym okresie większość pożarów, tak jak w latach poprzednich  - to pożary małe,  6 zakwalifikowano do średnich, natomiast 2 do dużych (pożar hali na terenie zakładu produkcyjnego w Kałdusie oraz pożar budynku inwentarskiego w Dorposzu Szlacheckim).

Liczba alarmów fałszywych w roku 2021 wyniosła 37 i jest o 5 mniejsza niż w roku 2020. Większość fałszywych alarmów to jednak zgłoszenia w tak zwanej dobrej wierze lub pochodziły z instalacji wykrywania pożaru funkcjonujących w obiektach przemysłowych lub użyteczności publicznej w Chełmnie.

W wyniku zaistniałych zdarzeń rannych zostało 84  osób, w tym 12 dzieci, odnotowano  11 ofiar śmiertelnych, wśród ofiar nie było dzieci. Trzy osoby to ofiary wypadków drogowych, 3 osób nie udało się uratować podczas izolowanych zdarzeń medycznych IZRM, 2 ofiary stwierdzono podczas pomocy w otwarciu mieszkań, 2 ofiary podczas pomocy pogotowiu, jedna ofiara to ciało mężczyzny wydobyte z rzeki Wisły.

Podobnie jak w 2020 r. strażacy zarówno PSP jak i OSP angażowali się w działania mające na celu ograniczenie zakażeń na Covid-19. Dostarczano maseczki oraz płyny dezynfekcyjne dla mieszkańców powiatu. Poprzez komendę rozprowadzono środki dezynfekcyjne dla szkół oraz instytucji samorządowych.

Podczas wszystkich działań prowadzonych w 2021 roku odnotowano straty w wysokości 24.994.900  zł., co jest kwotą niższą niż 2020 r. o blisko
5 mln zł, uratowano mienie na kwotę 12.612,000 zł tj. o ponad 9,7 mln zł niższą niż w roku ubiegłym.

  W działaniach ratowniczych brało udział ogółem 7547 strażaków. To o 697 ratowników więcej niż w roku wcześniejszym. Największy udział
w zdarzeniach wśród jednostek OSP włączonych do KSRG odnotowały jednostki OSP Unisław 120 wyjazdów, OSP Lisewo 108 wyjazdów, OSP Papowo Biskupie 86, OSP Kijewo Królewskie 81, wśród jednostek nie włączonych do KSRG najwięcej wyjazdów odnotowało OSP Chełmno 106 wyjazdów, OSP Trzebcz Szlachecki 59.

W ramach dotacji dla jednostek Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego w powiecie chełmińskim, na zakup sprzętu i umundurowania ratowniczego wydano 44.715 zł dla 13 jednostek OSP włączonych do KSRG, w tym 10.200 zł wydano na remonty strażnic, 34.515 zł na sprzęt techniki specjalnej oraz wyposażenie osobiste i ochronne. Dodatkowo w 2021 r ramach dotacji przeciwdziałania Covid-19 dla 9 jednostek KSRG otrzymało wsparcie w łącznej kwocie 45.000 zł.

W roku 2021  Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji uruchomił środki finansowe dla jednostek OSP z poza KSRG. W powiecie chełmińskim do dyspozycji jednostek była to kwota 19.200 zł, którą  uchwałą  Zarządu Powiatowego  OSP  podzielono  po równo na 10 jednostek OSP typu „S”. Środki  MSWiA wykorzystano przede wszystkim na poprawę baz lokalowych w jednostkach oraz na zakupy sprzętu techniki specjalnej. W roku 2021 jednostka OSP Chełmno pozyskała środki z budżetu KG PSP w wysokości 500.000 zł oraz 290.000 zł z budżetu obywatelskiego, co pozwoliło na zakup nowego średniego samochodu GBA o łącznej wartości 790.000 zł. Komenda Powiatowa PSP w Chełmnie zrealizowała następujące zakupy: wyposażenie osobiste funkcjonariuszy na łączną kwotę 33.440 zł, sprzęt techniki specjalnej, oraz armatura za kwotę 3.845 zł, zasilanie awaryjne serwera UPS w kwocie 2.200 zł. Dodatkowo KP PSP Chełmno w 2021 r zakupiła dwa pojazdy: SOp Skoda Octavia za kwotę 98.000 zł oraz SLKw Citroen Berlingo za kwotę 95.000 zł. W roku 2021 KP PSP Chełmno pozyskała także namiot stelażowy z ogrzewaniem do zabezpieczenia długotrwałych akcji ratowniczych. Namiot zakupiony został ze środków KW PSP Toruń za kwotę 46.911 zł. Na etapie finalizacji jest również uruchomienie pralnicy do ubrań specjalnych, na która uzyskano dofinansowanie w kwocie 70 tyś. zł z funduszu Covid-19.

Pomimo pandemii udało się również przeprowadzić szkolenie podstawowe dla druhów OSP z terenu powiatu chełmińskiego, które z pozytywnym wynikiem ukończyło 40 druhów i druhem, dodatkowo w grudniu przeprowadzono szkolenie dla Dowódców OSP, które ukończyło 20 druhów.

Warto podkreślić, że rok 2021 przyniósł zmiany w kierownictwie Komendy Powiatowej PSP w Chełmnie, odchodzącego w maju na zaopatrzenie emerytalnest. bryg. Karola Utratę, zastąpił mł. bryg. Tomasz Guzek, który na stanowisko Komendanta Powiatowego PSP w Chełmnie został powołany z dniem 1 sierpnia 2021.

Fot: archiwum "e-chelmno"

REKLAMA
Jeżeli Twój wizerunek przypadkowo znalazł się na tych fotografiach, a nie wyraziłeś na to zgody, prosimy zgłoś to na adres: [email protected]
REKLAMA

komentarz (0)

Brak komentarza, Twój może być pierwszy.

Dodaj komentarz

REKLAMA