Zamknij
REKLAMA
16:50, 22.11.2021

10 listopada br. Zarząd Powiatu Chełmińskiego rozstrzygnął konkurs pn. Nagrody Starosty Chełmińskiego dla osób wyróżniających się w działalności pomocy społecznej oraz w wolontariacie. W dniu dzisiejszym Starosta Chełmiński Zdzisław Gamański i Wicestarosta Chełmiński Wojciech Bińczyk uhonorowali laureatki konkursu.Nagrody pod nazwą „Anioł Powiatu Chełmińskiego” dla osoby wyróżniającej się w działalności wolontariackiej przyznano:

Pani Małgorzacie Grabarz,Pani Natalii Zielińskiej,Pani Katarzynie Czerwińskiej.Pani  Małgorzata Grabarz na co dzień jest nauczycielem w Szkole Podstawowej nr 2 im. Stanisława Staszica w Chełmnie. Od 18 lat jest czynnym wolontariuszem w naszym powiecie. Laureatka prowadziła działalność pomocy wolontariackiej w Młodzieżowych Grupach Liderskich w latach 2003 - 2007 działających przy Stowarzyszeniu Ludzie - Ludziom. Grupy liczyły około 80 członków zrzeszających młodzież ze szkół powiatowych i miejskich, uczyli się tam zdobywania kwalifikacji do pracy wolontarystycznej, współpracowali z Instytucjami miejskimi działając na rzecz ludzi potrzebujących. Pani Małgorzata założyła Młodzieżowe Centrum Wolontariatu Effatha, które w latach 2008 - do 2019 r. działało przy Zgromadzeniu Sióstr Miłosierdzia.Wolontariusze ze szkół średnich i gimnazjalnych naszego powiatu zdobywali kwalifikacje oraz pracowali na rzecz ludzi potrzebujących i dzieci, uczestnicząc także w akcjach organizowanych przez Zgromadzenie Sióstr oraz MOPS, Dom Dziecka, czy Urząd Miasta. W latach 2011 oraz 2012 r. laureatka była współorganizatorem Akcji Ogólnopolskiej „Zauważ mnie - Chodzi (p)o zdrowie” z okazji Światowego Dnia Zdrowia. Akcja ta promowała ludzi chorych na epilepsję jako ludzi zdolnych do normalnego funkcjonowania w środowisku. W marszu wzięli udział chorzy z różnych stron Polski  także osoby, które chciały zwrócić uwagę na potrzeby tych, którzy muszą zmagać się z tą mało znaną chorobą. Przyczyniła się także wtedy do  zorganizowania koncertu charytatywnego na rzecz ludzi chorych. W 2013 współpracowała z wolontariuszami z Grudziądza w organizacji Szlachetnej Paczki,  uczestniczyła w kursie przygotowawczym do zorganizowania Szlachetnej Paczki w Chełmnie, dzięki zorganizowaniu Szlachetnej Paczki 12 rodzin z Chełmna otrzymało pomoc.   Pani Małgorzata w pierwszej połowie 2015 zorganizowała zbiórkę żywności, odzieży, artykułów higienicznych  i papierniczych dla uchodźców z Iraku. Zbiórka  ta organizowana i przeprowadzona została przy udziale wolontariuszy z każdej szkoły chełmińskiej gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej oraz z Zespołu Szkół Menagerskich w Świeciu. W kwietniu 2015 uczestniczyła w wolontariacie  jako partner eventu „Noc sów”, gdzie współorganizowała akcje ogólnopolskie na terenie miasta Chełmna. Pod jej nadzorem młodzież prowadziła wtedy warsztaty. Dzięki współpracy z uczniami z Zespołu Szkół Menagerskich w Świeciu Pani Małgorzata pozyskała wolontariuszy z powiatu świeckiego.    Kandydatka w latach 2014 - 2016 promowała  chełmiński wolontariat na Wincentyńskich Spotkaniach Młodzieżowych w Krakowie. 2017 - 2018 była szefem Sztabu Chełmińskiego WOŚP. Często uczestniczy, organizuje i współorganizuje akcje charytatywne ostatnio: “Budzimy Sandrusię” i zbiórka funduszy na leczenie i rehabilitację dla Patryka. Corocznie bierze czynny udział w akcji Mikołajkowej i Wigilijnej. Zorganizowała Akcję BohaterOn - kartka dla bohatera Polaka na Kresach.   Od 2017 Pani Małgorzata zarządza Szkolną Grupą Wolontariatu Effatha działającą przy Gimnazjum nr 1, a także przy Szkole Podstawowej nr 2 w Chełmnie. Grupa wolontariszy czynnie współpracuje z MOPS Chełmno, UM,CHDK, PCPR, Domami Dziecka, Stowarzyszeniem Chorus Culmensis, Stowarzyszeniem Rodzin Adopcyjnych i Zastępczych, pomagając w organizacji uroczystości,  Eventów, szkoleń, i akcji na rzecz potrzebujących.

Pani Natalia Zielińska z harcerstwem jest związana już od ponad dziesięciu lat. Społecznik, Zastępca Komendanta 32 Szczepu Drużyn Harcerskich i Gromad Zuchowych “100-lecia Harcerstwa” (licząca 70 osób), drużynowa 32 Grunwaldzkiej Unisławskiej Drużyny Harcerskiej Bez Odbioru im. Wachm. Stanisława Konstantego Króla (licząca 30 osób), przewodnicząca zespołu ds. Promocji Harcerstwa na terenie Gminy Unisław wychowawca dzieci i młodzieży, organizator czasu wolnego dla dzieci i młodzieży, organizator różnych wyjazdowych form pracy dla dzieci i młodzieży w trakcie roku szkolnego oraz wakacji, koordynator dzieci i młodzieży, podczas przedsięwzięć oraz akcji społecznych. Pani Natalia angażuje się również, jako osoba prywatna, w różne akcje i przedsięwzięcia społeczne, zachęcając przy tym do udziału dzieci i młodzież. Laureatka od młodych lat, bo już jako dziewczynka, marzyła, aby być w harcerstwie. Zainteresowanie chęcią niesienia pomocy wolontariackiej zrodziło się, na podstawie obserwacji  działalności przyjaciela, który wówczas należał do gromady zuchowej w Warszawie. We wrześniu 2011 roku, gdy przewodniczka Monika Beker wraz z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Unisławiu  utworzyła drużynę harcerską bez namysłu przyszła na pierwszą zbiórkę i od tamtego czasu Pani Natalia aktywnie działa po dziś dzień. Harcerstwo jest jej życiowa dewizą. Poprzez wszystkie lata pracy przeszła całą ścieżkę rozwoju harcerskiego, od zdobywania każdego stopnia oraz każdej funkcji. Zaczęła rozwijać się harcersko, jako instruktor, zdobywając stopnie instruktorskie, które są honorowane jako państwowe uprawnienia. Ponadto, pełniąc funkcje instruktorskie Pani Natalia spełnia się oraz odnosi sukcesy, które nie byłyby możliwe bez 10-letniego działania w ZHP. Działalność wolontariacka jest dla Pani Natalii ciągłym poszukiwaniem siebie. Misją ZHP jest wychowywanie młodego człowieka, czyli wspieranie go we wszechstronnym rozwoju i kształtowaniu charakteru przez stawianie wyzwań. Podczas działalności harcerskiej na przestrzeni lat Pani Natalia zaangażowała do współpracy mnóstwo osób. Najważniejszą z nich jest obecny drużynowy 32. Grunwaldzkiej Unisławskiej Drużyny Starszoharcerskiej Rebelia, który początkowo miał jechać w 2017 roku, jako osoba prywatna, pomagać w Hufcowym obozie harcerskim w Rytychbłotach.Do tej pory zrealizowała m.in. następujące działania wolontariackie:•Organizacja działań oraz wyjazdu podczas Harcerskiej Akcji Letniej - Zlot Grunwaldzki 2018, Zlot Grunwaldzki 2019,•Organizacja działań oraz wyjazdu podczas Harcerskiej Akcji Letniej, zorganizowanie wraz z innymi instruktorami Przedstawicielstwa Kujawsko-Pomorskiego Drużyn Grunwaldzkich 5 dniowego biwaku “Smerwald” w Harcerskim Ośrodku Wypoczynkowym w Smerzynie,•Organizacja biwaku 32 Szczepu Drużyn Harcerskich i Gromad Zuchowych “100-lecia harcerstwa” z okazji 10-wznowienia działalności harcerskiej na terenie Gminy Unisław,•Organizacja przeróżnych wyjazdowych form pracy np.: Ogólnopolski Harcerski Rajd Świętokrzyski, Ogólnopolski Harcerski Rajd Granica.Na swoim koncie ma wiele osiągnięć w pracy wolontariackiej. Do najważniejszych z nich należą m.in.:•Otrzymanie Stypendium naukowego od Pani Magdaleny Atoniewicz Koordynatora Pełnomocnictwa ds. Partnerstwa Kraju Związkowego Brandenburgia na Wielkopolskę,•Ukończenie Europejskiej Akademii Młodych Liderów Wsi,•Ukończenie szkolenia Komunikacja zewnętrzna  i wewnętrzna budowa komunikatu medialnego,•Ukończenie Kursu Liderów Zespołów Instruktorskich / Kurs Podharcmistrzowski,•Ukończenie LIDER  wraz z modułem „Zarządzanie systemem pracy z kadrą”.

Pani Katarzyna Czerwińska w działalność społeczną zaangażowana jest już ponad 20 lat. Od ponad 15 lat wspiera Ochotnicze Pożarnictwo i działalność na rzecz bezpieczeństwa w gminie Lisewo. Druhna swoją prace wykonuje z ogromnym zaangażowaniem. W roku 2015 została wyróżniona w gminie Lisewo tytułem „STRAŻAK ROKU”. Pracuje w Urzędzie Gminy w Lisewie, poza pracą zawodową bardzo aktywnie udziela się w jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Lisewie, wykonując pełną poświęcenia służbę społeczną na rzecz mieszkańców, a także pełni funkcję skarbnika OSP Lisewo. Pani Katarzyna jest Członkiem Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Lisewie, gdzie czynnie uczestniczy we wszystkich pracach związanych z zakresem zadań Zarządu.   Druhna Katarzyna wraz z bracią strażacką z gminy Lisewo wspiera organizacje i uczestniczy w wielu przedsięwzięciach i wydarzeniach tj. Zjazd Weteranów Pożarnictwa, obchody świąt narodowych, Obchody Dnia Strażaka. W ostatnim roku zainicjowała wiele działań w gminie związanych z przeciwdziałaniem skutkom pandemii COVID-19 i zaangażowała wszystkie straże OSP z terenu gminy Lisewo w te działania. Razem z druhami z OSP Lisewo jako pierwsi w powiecie chełmińskim i jako jedyni w raju zorganizowali „Tymczasowy Punkt Szczepień” w ramach akcji „Szczepimy się z OSP”. Kandydatka wraz z komisją ds. młodzieży działającą przy Zarządzie Gminnym organizuje działania skierowane do dzieci i młodzieży m.in. współdziała w organizacji eliminacji gminnych  do Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej oraz konkursów plastycznych o tematyce pożarniczej. Z inicjatywy kandydatki OSP z gminy Lisewo obchodząc 100-lecie działalności związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej włączyły się w akcję „100 drzew Na 100 lat”, która ma na celu ochronę i zachowanie dóbr przyrodniczych dla przyszłych pokoleń. W tym miesiącu udało się pozyskać strażom 1.000 sztuk sadzonek drzewek ze szkółki Nadleśnictwa Jamy oraz została szeroko prowadzona akcja sadzenia drzew w gminie Lisewo. Druhowie z jednostek OSP z terenu gminy na co dzień zwracają się o pomoc do Druhny, która chętnie włącza się w podejmowanie inicjatywy i nie odmawia pomocy.  Pani Katarzyna jest przykładem na to, że w dobie powszechnego konsumpcjonizmu oraz społecznej ignorancji można bezinteresownie przekazywać wartości nie tylko młodym pokoleniom.

Serdecznie Gratulujemy!

Dziękujmy za okazywanie dobra, cierpliwości oraz wiary w ludzką życzliwość. Niech Wasze działania będą zawsze źródłem radości i satysfakcji oraz powodem do dumy i ludzkiej wdzięczności

Anita Styczeń Inspektor ds. Promocji i Kultury Starostwa Powiatowego w Chełmnie

REKLAMA
Jeżeli Twój wizerunek przypadkowo znalazł się na tych fotografiach, a nie wyraziłeś na to zgody, prosimy zgłoś to na adres: [email protected]
REKLAMA

komentarz (0)

Brak komentarza, Twój może być pierwszy.

Dodaj komentarz

REKLAMA