Zamknij
REKLAMA
12:51, 23.05.2019
W Zespole Opieki Zdrowotnej w Chełmnie pojawiły się kolejne pozytywne zmiany. O ich realizacji opowiedział nam Dyrektor Placówki Jacek Misiołek. Od jakiego czasu działa i gdzie znajduje się Dzienny Dom Opieki Medycznej? Pierwsi pacjenci w chełmińskiej placówce pojawili się 14 maja. Przypomnijmy, że Dzienny Dom Opieki Medycznej znajduje się w budynku, gdzie dawniej był Dom Dziecka przy ul. Danielewskiego. W pierwszym dniu pojawiły się tu dwie osoby, w tej chwili jest już siedem. Ilu pracowników zajmuje się zainteresowanymi osobami? Zatrudnieni są lekarze, fizjoterapeuci, terapeuta zajęciowy, opiekun medyczny i psycholog. Ile osób może zostać przyjętych? Podczas trwania tego projektu, który otrzymał dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego z programu unijnego, przez okres 18 miesięcy planujemy przyjąć 60 pacjentów. Kto jeszcze uczestniczył w przedsięwzięciu oprócz Urzędu Marszałkowskiego? Program jest realizowany wspólnie z Izbą Pielęgniarek i Położnych w Toruniu. Razem przygotowaliśmy wniosek do Urzędu Marszałkowskiego. Podzieliliśmy się zadaniami, czyli my wzięliśmy na siebie utworzenie i prowadzenie Dziennego Domu Opieki Medycznej, a Izba opiekę paliatywną na swoje barki. Okres 18 miesięcy to stosunkowo niedługi czas. Jaka jest szansa i wizja poprowadzenia takiego ośrodka w dłuższej perspektywie? 18 miesięcy to minimalny okres funkcjonowania. Pojawia się coraz więcej informacji o tym, że tego typu instytucje mają być finansowane przez Ministerstwo Zdrowia od 2021 roku. Jak długo osoba może przebywać w ośrodku? Okres przebywania pacjenta waha się od 1 do 4 miesięcy. Są to osoby kierowane przez lekarza z POZ i muszą spełniać szereg wymagań, aby móc skorzystać z pomocy tzn. są oceniani według skali Barthel, czyli w zależności od stopnia niepełnosprawności ? pomiędzy 40 a 65 punktów. Muszą w ostatnim okresie (1 rok czasu) przebywać w szpitalu oraz mieścić się w kryterium wiekowym. Są to osoby powyżej 65 roku życia. Będą to osoby tylko z naszego powiatu, czy również z powiatów ościennych? Będziemy przyjmowali również pacjentów z okolic. Czy w związku z otwarciem nowej placówki zwiększyło się zatrudnienie pracowników? Na potrzeby Dziennego Domu Opieki Medycznej musieliśmy zatrudnić pielęgniarkę, która jest tam przez 8 godzin. Własnym personelem nie bylibyśmy w stanie tego zabezpieczyć. Jak wygląda dzień w takim miejscu? Dom Opieki funkcjonuje od godz. 8:00 do 16:00. W przedziale godz. 8:00 - 9:00 przybywają pacjenci uczestniczący w programie. O godz. 10:00 jest drugie śniadanie połączone z kawą lub herbatą, a następnie terapia zajęciowa. W ciągu dnia odbywa się rehabilitacja i fizykoterapia. Po godz. 13:00 jest obiad i od godz. 14:00 zajęcia w podgrupach. Część osób może korzystać z terapii zajęciowej, a część z pomocy psychologicznej. Wszystko uzależnione jest od stanu pacjenta, który do nas trafi. Projekt pn. Centrum Koordynacji Opieki Medycznej dla osób niesamodzielnych na terenie subregionu toruńskiego nr RPKP.09.03.01-04-0001/18 dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020. Dzienny Dom Opieki Medycznej to jedna z form opieki nad osobami zależnymi, gdzie zapewnia się opiekę medyczną w warunkach zbliżonych do domowych. Świadczenia realizowane w ramach DDOM: opieka pielęgniarska, w tym edukacja doradztwo w doborze odpowiednich środków medycznych, usprawnienie ruchowe, stymulacja procesów poznawczych, terapia zajęciowa, przygotowanie rodziny i opiekunów pacjenta do kontynuowania opieki, odpowiednie do stanu zdrowia wyżywienie. Uczestnictwo w projekcie jest BEZPŁATNE.
REKLAMA
Jeżeli Twój wizerunek przypadkowo znalazł się na tych fotografiach, a nie wyraziłeś na to zgody, prosimy zgłoś to na adres: [email protected]
REKLAMA

komentarz (0)

Brak komentarza, Twój może być pierwszy.

Dodaj komentarz

REKLAMA