Zamknij
REKLAMA

Dofinansowanie na podjęcie działalności gospodarczej dla bezrobotnych do lat 30

09:13, 19.03.2019 |
REKLAMA
Skomentuj

Starosta Powiatu Chełmińskiego informuje, o możliwości przyznania 13 osobom bezrobotnym do 30 roku życia dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej. Celem jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 30 roku życia pozostających bez pracy w powiecie chełmińskim poprzez usamodzielnienie się na rynku pracy.

Wysokość dofinansowania  na podjęcie działalności gospodarczej może być przyznana do wysokości 25.000,00 zł.
Beneficjentami są bezrobotni do 30 roku życia zarejestrowani w Powiatowym Urzędzie Pracy w Chełmnie, a w przypadku osób do 25 roku życia zarejestrowane nie dłużej niż  4 miesiące (zakwalifikowane do pierwszej lub drugiej kategorii oddalenia od rynku pracy w rozumieniu art. 33 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy), zamieszkujące teren powiatu chełmińskiego, zaliczonych do kategorii NEET, spełniających łącznie trzy warunki:

- nie pracuje,

- nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym,

- nie szkoliła się ze środków publicznych w ostatnich 4 tygodniach (uczestniczy w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy).

Dofinansowanie jest przyznawane w ramach projektu „ Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie chełmińskim (IV)”, w związku z tym, o dofinansowanie mogą ubiegać się jedynie osoby bezrobotne, które do tej pory nie uczestniczyły w formach aktywizacji zawodowej (szkolenia, staże) realizowanych w ramach w/w projektu.
Druk Wniosku o dofinansowanie wraz z drukami załączników oraz „Szczegółowe informacje dla bezrobotnych do 30 roku życia ubiegających się o dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej, w tym na pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związanych
z podjęciem tej działalności” i „Kryteria przyznawania bezrobotnemu do 30 roku życia dofinansowania, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego na podjęcie działalności gospodarczej, w tym na pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związanych z podjęciem tej działalności” można uzyskać w Powiatowym Urzędzie Pracy w Chełmnie przy ul. Świętojerskiej 1, pok. nr 7 od poniedziałku do piątku, a także na stronie:
www.chelmno.praca.gov.pl
Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w sekretariacie Powiatowego Urzędu Pracy w Chełmnie przy ul. Świętojerskiej 1, pok. nr 8 (I piętro).
Termin składania wniosków od dnia 01.04.2019 r. do dnia 05.04.2019 r., do godz. 15:15.
 O wynikach rozpatrzenia wniosku bezrobotni zostaną powiadomieni w terminie do 30 dni  od daty jego złożenia wraz z kompletem wymaganych dokumentów.

Zawieranie umów cywilnoprawnych z Wnioskodawcami następować będzie w terminie do dnia 28.06.2019r.

Zapraszamy.

Materiał: PUP

 

 

                                                                     

Co sądzisz na ten temat?

podoba mi się 0
nie podoba mi się 0
śmieszne 0
szokujące 0
przykre 0
wkurzające 0
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
komentarzeKomentarze
REKLAMA
REKLAMA

Komentarze (0)

Brak komentarzy, Twój może być pierwszy.

Dodaj komentarz

REKLAMA
© e-chelmno.pl | Prawa zastrzeżone