Zamknij
REKLAMA

PUP zachęca do składania wniosków na staże dla bezrobotnych

16:48, 04.08.2020 |
Skomentuj
REKLAMA

INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI ORGANIZACJI STAŻY DLA OSÓB BEZROBOTNYCH Starosta Powiatu Chełmińskiego zaprasza do składania wniosków o organizację staży w łącznej liczbie 50 miejsc.

Celem jest pozyskanie podmiotów do zorganizowania staży określonej grupie bezrobotnych, które umożliwią im nabycie umiejętności praktycznych i zdobycie doświadczenia zawodowego w rzeczywistych warunkach pracy.

1. W ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie chełmińskim (IV)” Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, beneficjentami są bezrobotni, zarejestrowani w Powiatowym Urzędzie Pracy w Chełmnie, na staż kierowane będą osoby bezrobotne do 30 roku życia zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Chełmnie, a w przypadku osób do 25 roku życia zarejestrowane nie dłużej niż 4 miesiące, zamieszkujące teren powiatu chełmińskiego, zaliczone do kategorii NEET, spełniające łącznie trzy warunki:

- nie pracuje,

- nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym,

- nie szkoliła się ze środków publicznych w ostatnich 4 tygodniach.

Staż jest realizowany w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie chełmińskim (IV)” Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, w związku z tym, w stażu mogą brać udział jedynie te osoby, które do tej pory nie uczestniczyły w w/w projekcie.

2. Staże, trwające 6 miesięcy (bez nawiązania stosunku pracy), organizowane będą od dnia 13.07.2020r., nie później niż od 01.09.2020r., na podstawie umów cywilnoprawnych zawieranych z organizatorem stażu.

 

3. Akceptację uzyskają wnioski podmiotów zobowiązujących się do zatrudnienia każdego stażysty bezpośrednio po zakończeniu odbywania stażu na okres co najmniej 1 miesiąca, w ramach umowy o pracę co najmniej w połowie wymiaru czasu pracy.

 

4. Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w Powiatowym Urzędzie Pracy w Chełmnie przy ul. Świętojerskiej 1, pok. 8 (sekretariat).

 

5. Druk wniosku oraz wszelkie informacje w sprawie organizacji staży, w tym określone w „Szczegółowych informacjach dla organizatorów staży”, można uzyskać w Powiatowym Urzędzie Pracy w Chełmnie przy ul. Świętojerskiej 1, pokój nr 2 (parter), w godzinach 7301515 (od poniedziałku do piątku), tel. nr 056 686 00 41, witryna: www.chelmno.praca.gov.pl

 

6. Wnioski należy składać w terminie: od dnia 09.07.2020r. Realizacja wniosków następować będzie stopniowo według kolejności zgłoszeń do chwili wyczerpania limitu środków.

7. O sposobie rozpatrzenia wniosku podmioty zostaną powiadomione w terminie do 30 dni, od daty jego złożenia wraz z kompletem dokumentów.

--------------------------------------------------------------------------------

INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI

ORGANIZACJI STAŻY DLA OSÓB BEZROBOTNYCH

Starosta Powiatu Chełmińskiego

zaprasza do składania wniosków o organizację staży

w łącznej liczbie 50 miejsc.

 

Celem jest pozyskanie podmiotów do zorganizowania staży określonej grupie bezrobotnych, które umożliwią im nabycie umiejętności praktycznych i zdobycie doświadczenia zawodowego w rzeczywistych warunkach pracy.

1. Beneficjentami są bezrobotni, zarejestrowani w Powiatowym Urzędzie Pracy w Chełmnie, powyżej 29 roku życia znajdujący się w trudnej sytuacji na rynku pracy, spełniający dodatkowo minimum jedno z poniższych kryteriów według następującej kolejności:

- długotrwale bezrobotny,

- po 50 roku życia,

- z niepełnosprawnościami

- osoby o niskich kwalifikacjach ( bez wykształcenia, podstawowe, gimnazjalne, ponad gimnazjalne)

Staż jest realizowany w ramach projektu Wsparcie aktywności zawodowej osób bezrobotnych w powiecie chełmińskim (IV)”, w związku z tym, w stażu mogą brać udział jedynie te osoby, które do tej pory nie uczestniczyły w w/w projekcie.

2. Staże, trwające (bez nawiązania stosunku pracy), organizowane będą od dnia 13.07.2020r., nie później niż od 01.09.2020r. na podstawie umów cywilnoprawnych zawieranych z organizatorem stażu. Zakończenie stażu musi nastąpić do dnia 30.11.2020r.

 

3. Akceptację uzyskają wnioski podmiotów zobowiązujących się do zatrudnienia każdego stażysty bezpośrednio po zakończeniu odbywania stażu na okres co najmniej 1 miesiąca, w ramach umowy o pracę co najmniej w połowie wymiaru czasu pracy.

 

4. Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w Powiatowym Urzędzie Pracy w Chełmnie przy ul. Świętojerskiej 1, pok. 8 (sekretariat).

 

5. Druk wniosku oraz wszelkie informacje w sprawie organizacji staży, w tym określone w „Szczegółowych informacjach dla organizatorów staży”, można uzyskać w Powiatowym Urzędzie Pracy w Chełmnie przy ul. Świętojerskiej 1, pokój nr 2 (parter), w godzinach 7301515 (od poniedziałku do piątku), tel. nr 056 686 00 41, witryna: www.chelmno.praca.gov.pl.

 

6. Wnioski należy składać w terminie od dnia 09.07.2020 r. Realizacja wniosków następować będzie stopniowo według kolejności zgłoszeń lub do chwili wyczerpania limitu środków.

 

7. O sposobie rozpatrzenia wniosku podmioty zostaną powiadomione w terminie do 30 dni, od daty jego złożenia wraz z kompletem dokumentów.

 

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

Materiał: PUP Chełmno

Co sądzisz na ten temat?

podoba mi się 0
nie podoba mi się 0
śmieszne 0
szokujące 0
przykre 0
wkurzające 0
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
komentarzeKomentarze
REKLAMA
REKLAMA

komentarz (0)

Brak komentarza, Twój może być pierwszy.

Dodaj komentarz

REKLAMA