Zamknij
REKLAMA

VII Chełmiński Jarmark Wielkanocny

13:01, 14.03.2019 |
REKLAMA
Skomentuj

Serdecznie zapraszamy na VII Chełmiński Jarmark Wielkanocny, który odbędzie się dnia 14 kwietnia 2019 roku (niedziela). Jarmark ma charakter promocyjno-handlowy.

Warunki uczestnictwa i regulamin

Wydarzenie nosi nazwę: VII Chełmiński Jarmark Wielkanocny, w dalszej części wymieniany jako Jarmark.

Organizatorem Jarmarku są:

Gmina Miasto Chełmno,  ul. Dworcowa 1, 86 - 200 Chełmno
Urząd Miasta Chełmna, ul. Dworcowa 1, 86 – 200 Chełmno
Chełmiński Dom Kultury, ul. Dworcowa 40a, 86 - 200 Chełmno

Współorganizatorzy:

Muzeum Ziemi Chełmińskiej

 

Jarmark odbywać się będzie w Chełmnie w dniu 14 kwietnia 2019 roku (niedziela) towarzyszyć mu będą:

Orkiestra Dęta Chełmińskiego Domu Kultury;
Zespół Nowalijki;
Chorągiew Ziemi Chełmińskiej;
Grupa animacyjna FUNimki (zabawy dla dzieci ok. godz. 12.00);
14.00 - Kinoteatr Rondo - otwarcie wystawy i ogłoszenie wyników konkursu „Najpiękniejsza pisanka i kartka wielkanocna”.

 

Jarmark ma charakter promocyjno-handlowy. Sprzedawane i wystawiane produkty powinny nawiązywać do tematyki wielkanocnej tj. ozdoby świąteczne, rękodzieło, regionalne produkty spożywcze i mała gastronomia.
Organizator udostępnia odpłatnie Wystawcom stoły o wymiarach 2,4m x 0,9m pod straganami  na płycie rynku w Chełmnie, w części znajdującej się za ratuszem - Muzeum Ziemi Chełmińskiej od godz. 09.00. 

Koszt za jeden stół:

Rękodzieło                                         15 zł,
art. Spożywczo – przemysłowe          21 zł,

Uwaga: Organizator dopuszcza Wystawcom rozstawienie namiotu o wymiarach nie większych niż  3 m x 3 m (9 m2) w części znajdującej się za ratuszem -  Muzeum Ziemi Chełmińskiej (obok straganów).

Koszt rozstawienia namiotu:

Rękodzieło                                          30 zł,
art. Spożywczo – przemysłowe            42 zł,
UWAGA: Twórcy i wystawcy z terenu Gminy Chełmno w ramach promocji miasta Chełmna oraz promowania wyrobów lokalnych i regionalnych wnoszą symboliczną opłatę w wysokości 1 PLN.  Organizator i jego przedstawiciele mają prawo zwrócić się z prośbą do wystawcy o okazanie dokumentu potwierdzającego zameldowanie zgłoszonej osoby na terenie powiatu chełmińskiego. Osoba taka musi być właścicielem lub organizatorem wystawianego stoiska i musi być obecna na stoisku podczas trwania imprezy.

 

NIE DOPUSZCZA SIĘ DO obrotu:

artykułów wymagających uzyskania koncesji bez zgody Organizatora
artykułów, których zakaz sprzedaży wynika z obowiązujących przepisów,

 

W Jarmarku mogą brać udział Wystawcy, którzy:

prowadzą działalność gospodarczą,
rolnicy, ogrodnicy,
rękodzielnicy.

 

Organizator nie odpowiada za:

formę rozliczenia Wystawcy z Urzędem Skarbowym.
wprowadzanie przez Wystawców do obrotu żywności (w tym również słodyczy) w sposób niezgodny z prawem żywnościowym.

Warunkiem uczestnictwa w Jarmarku jest zgłoszenie udziału od poniedziałku do piątku w godz. Od 8.00 do 14.00 u inkasenta telefoniczne kom. 500-149-376 lub osobiste w biurze Targowiska Miejskiego do dnia 10 kwietnia 2019 roku. Informacja o przyjęciu zgłoszenia, po weryfikacji spełnienia warunków, zostanie przekazana telefonicznie przez inkasenta w dniu zgłoszenia pn. – pt. w godzinach od 08.00 do 14.00.
 Jeden Wystawca może zająć jeden stół o powierzchni 2,4m x 0,9m lub stoisko 3 x 3m. Zgoda na większe stoisko zostanie wyrażona w przypadku wolnych miejsc.
 Stół bądź rozstawienie namiotu będzie możliwe w dniu 14 kwietnia 2019 roku od godz. 08.00-09.00. W przypadku nieobecności na rynku zgłoszonego Wystawcy do godz. 09.00 utraci on zgodę na udział w Jarmarku.
 Każdy Wystawca uczestniczący w Jarmarku zobowiązany jest do:

oznaczenia swojego stołu w tabliczkę informacyjną, umieszczoną w miejscu widocznym dla kupującego, zawierającą napisane w sposób czytelny: imię, nazwisko właściciela lub nazwę firmy,
posiadania potrzebnego wyposażenia np. Krzesło itp.
przestrzegania wydanych przez Organizatora poleceń porządkowych oraz stosowania się do poleceń służb porządkowych,
utrzymania porządku i czystości wokół zajętego stołu w trakcie trwania Imprezy- po zakończeniu Imprezy – do usunięcia eksponatów oraz przywrócenia zajmowanej powierzchni wystawienniczej do pierwotnego stanu.

Organizator Jarmarku umożliwia podłączenie do prądu elektrycznego (łącze 1 fazowe
- 230 V). Osoby chcące skorzystać z tego łącza powinny uiścić opłatę wysokości 10 zł brutto w Muzeum Ziemi Chełmińskiej – Ratusz oraz zaopatrzyć się indywidualnie w przedłużacze o długości min. 30 metrów.  Ilość ograniczona.
 Przyjazd na koszt własny uczestnika – Wystawcy. Organizator nie zwraca Wystawcy kosztów transportu.
 Przepisy porządkowe:

zabronione jest wbijanie w płytę rynku jakichkolwiek kotw, odciągów, mocowań, „śledzi namiotowych” do linek art.
na płycie rynku obowiązuje zakaz wjazdu oraz parkowania.
organizator wprowadza zakaz używania sprzętu nagłaśniającego na stanowisku,
osoby znajdujące się na Jarmarku, które dopuszczać się będą zakłóceń porządku, stwarzać zagrożenie dla innych uczestników Imprezy, naruszać dobre obyczaje lub które wniosą wbrew zakazowi przedmioty zakazane, albo nie będą przestrzegać regulaminu, będą usunięte z Jarmarku.
zabronione jest tarasowanie i zastawianie w jakikolwiek sposób przejść i dróg ewakuacyjnych, dróg dojazdowych dla służb ratowniczych oraz hydrantów i innych urządzeń niezbędnych w przypadku prowadzenia akcji ratowniczej lub gaśniczej.
zabronione jest wnoszenie na teren imprezy broni, amunicji i materiałów wybuchowych oraz przedmiotów, których używanie może zagrażać bezpieczeństwu osób przebywających na terenie Jarmarku,
pozostawione bez zawiadomienia Organizatora elementy wyposażenia stoiska, nieusunięte przez Wystawcę po zakończeniu Imprez uważa się za mienie porzucone.

 Ubezpieczenie:

organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody w mieniu Wystawców uczestniczących w Jarmarku, spowodowane siłą wyższą, art.: pożarem, eksplozją, wichurą, zalaniem wodą.
wystawcy uczestniczący w Jarmarku powinni we własnym zakresie ubezpieczyć się
z tytułu odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczyć swoje mienie znajdujące się na terenie Jarmarku (sprzęt, elementy wyposażenia lady, mienie prywatne, pojazdy służbowe, itp.).

Postanowienia końcowe:

wystawca uczestniczący w Jarmarku ma obowiązek przestrzegać Regulaminu oraz obowiązujących przepisów prawa.
wszelkie spory wynikłe z tytułu uczestnictwa w Jarmarku będą rozpatrywane przez właściwy miejscowo dla organizatora Jarmarku sąd.

 

Uwaga:

Wystawcy posiadający  w swojej ofercie produkty odzwierzęce, powinni posiadać wpis o działalności u właściwego sobie Powiatowego Lekarza Weterynarii. Ponadto najpóźniej na siedem dni przed rozpoczęciem jarmarku, zobowiązani są do powiadomienia Powiatowego Lekarza Weterynarii w Chełmnie o zamiarze prowadzenia sprzedaży tych produktów podczas Jarmarku.

Adres: Inspekcja Weterynaryjna, Powiatowy Inspektorat Weterynarii, ul. Słowackiego 14, 86-200 Chełmno, tel/fax. 56 686 3420

Wystawcy posiadający w swojej ofercie produkty spożywcze, powinni mieć uregulowane kwestie sprzedaży tych produktów z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną.

Każdy uczestnik planujący sprzedaż żywności powinien posiadać wymagane dokumenty trakcie ich trwania i okazywać na żądanie odpowiednich służb kontrolnych tj. w zależności od rodzaju prowadzonej działalności stosowną decyzję zatwierdzenia lub zaświadczenie o wpisie do rejestru wydane przez Państwową Inspekcję Sanitarną zgodnie z właściwością miejscową (art. 61, 62, 63 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r, o bezpieczeństwie żywności i żywienia Dz. U. Z 2017 r,. poz.129 tj.)).

Informacja Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej: https://www.chelmno.psse.gov.pl/plik,186,ulotka-imprezy-plenerowe-wymagania-dotyczace-bezpieczenstwa-zywnosci-docx.docx

Informacje szczegółowe: www.chelmno.pl, www.chdk.pl

 

 

Co sądzisz na ten temat?

podoba mi się 0
nie podoba mi się 0
śmieszne 0
szokujące 0
przykre 0
wkurzające 0
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
komentarzeKomentarze
REKLAMA
REKLAMA

Komentarze (0)

Brak komentarzy, Twój może być pierwszy.

Dodaj komentarz

REKLAMA
© e-chelmno.pl | Prawa zastrzeżone