Zamknij
REKLAMA

Prezentacja Kandydatów do Rady Powiatu z Koalicji Obywatelskiej

22:33, 11.09.2018 |
REKLAMA
Skomentuj

11 września o godz. 16:00 na płycie Rynku Koalicja Obywatelska Powiat Chełmiński zaprezentowała swoich Kandydatów do Rady Powiatu. W spotkaniu inaugurującym kampanię wyborczą udział wzięli:

- Beata Jantoń - Animatorka życia społecznego w Brzozowie, opiekun świetlicy wiejskiej, aktywna działaczka Koła Gospodyń Wiejskich;

- Beata Krzemińska - Rzecznik prasowy marszałka województwa Kujawsko-Pomorskiego, dziennikarz, prezes Stowarzyszenia Porozumienie Chełmińskie

- Bogdan Jankowski - Wieloletni prezes Lisewskiej Mleczarni, rolnik

- Grażyna Górecka - Pracownik kadr Helvetii w Chełmnie; wieloletni ławnik sądu rejonowego

- Jan Gulczyński - Nauczyciel, harcerz i wychowawca wielu pokoleń młodzieży

- Jan Marszałek - Nauczyciel, wieloletni wicedyrektor Chełmińskiej Zawodówki

- Katarzyna Skomra - Pracownik Urzędu Gminy w Unisławiu, przewodnicząca Rady Sołeckiej Sołectwa Głażewo, zarządca nieruchomości

- Kamila Osuch - Długoletni pracownik grupy banków spółdzielczych, animatorka życia społecznego

- Małgorzata Giżyńska - Nauczycielka, wieloletni dyrektor Chełmińskiego Liceum Ogólnokształcącego nr 1, Pierwsza Prezes Lokalnej Grupy działania Miasta Chełmna

- Mariusz Krzemiński - Nauczyciel, trener, animator sportu, Przewodniczący Gminnej Rady Sportu w Unisławiu

- Michał Szpręglewski - Kierownik wodociągów w gminie Lisewo, wieloletni pracownik Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

- Monika Bobin - Nauczycielka, dyrektor Szkoły Podstawowej w Kokocku

- Monika Śliwińska - Przedsiębiorca, właścicielka biura pośrednictwa nieruchomości "CENTRUM NIERUCHOMOŚCI"; 

- Paweł Marwitz - Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Unisławiu, dziennikarz, animator kultury, laureat nagrody Człowiek Roku 2015 Powiatu Chełmińskiego w Plebiscycie Gazety Pomorskiej

- Patryk Grzeszczak - Nauczyciel, ratownik wodny, organizator corocznych spływów kajakowych

- Tomasz Drążkowski - Przedsiębiorca, strażak OSP Trzebcz 

- Tomasz Krzysztyniak - Przewodniczący Okręgowej Izby Pielęgniarek i położnych w Toruniu 

Komitet Wyborczy Koalicji Obywatelskiej przygotował 8 haseł przewodnich do realizacji po wyborach samorządowych. Przedstawiciele Ugrupowania stawiają na rozwój:

- SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO

- ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ

- ROLNICTWA

- TRANSPORTU PUBLICZNEGO I INFRASTRUKTURY

- OŚWIATY

- BEZPIECZEŃSTWA

- WSPARCIA BIZNESU

- WSPÓŁPRACY I INNOWACYJNOŚCI

Zalety głównych punktów programu Koalicji wyjaśniała Małgorzata Giżyńska, która stwierdziła:

Musimy włączyć partnerów społecznych. Chcemy, żeby proces decyzyjny był procesem partycypacyjnym i aby decyzje podejmowane były decyzjami oczekiwanymi przez mieszkańców Chełmna oraz zaspokajały ich potrzeby. Spróbujemy wzmocnić nasze małe społeczeństwo obywatelskie w powiecie chełmińskim. Drugi obszar dotyczy zdrowia i polityki społecznej, a zatem problemy z jakimi boryka się obecnie służba zdrowia. One dotykają każdego z nas i do tych problemów należy zaliczyć brak kadry w służbie zdrowia, starzejące się społeczeństwo i potrzeby osób niepełnosprawnych. W tym obszarze, który jest tak niezwykle istotny dla nas wszystkich, będziemy podejmowali zdecydowane działania, aby zapewnić mieszkańcom dostęp do jak najwyższej jakości świadczeń zdrowotnych, opiekę dla seniorów oraz objąć wsparciem osoby niepełnosprawne. Równie ważna kwestia dotyczy rolnictwa. Powiat chełmińskim jest powiatem, w którym rolnictwo jest główną gałęzią gospodarki. Boryka się, tak jak rolnictwo w całym kraju, z wieloma różnymi problemami, natomiast my chcielibyśmy skupić się w naszej pracy - i takie są założenia naszego programu - na kłopotach związanych z melioracją i z realną polityką ochrony gruntów. Oczywiście będziemy wspierać i promować nasze lokalne rolnictwo, jak również lokalnych wytwórców. Kolejny obszar to transport. Dotychczas w powiecie chełmińskim zbudowano i zmodernizowano wiele dróg, wybudowano ścieżki rowerowe, ale w dalszym ciągu potrzeby są ogromne, a problemy narastają. Będziemy starali się nadal modernizować drogi powiatowe, ale przede wszystkim musimy w tej chwili zmierzyć się z najbardziej istotnym zagadnieniem, który dotyka nasz powiat. Najważniejsze jest zapewnienie mieszkańcom możliwości korzystania z komunikacji publicznej. I tutaj będziemy zmierzali do tego, żeby zaproponować wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań, odchodząc od starych utartych stereotypów, w tworzeniu sieci komunikacji publicznej, która będzie dostosowana do potrzeb mieszkańców. Jeśli chodzi o zagadnienia dotyczące oświaty, to uważamy, że tak jak wszystkie szkoły ponadpodstawowe prowadzone przez powiaty w kraju, my również będziemy musieli się w przyszłym roku zmierzyć ze skutkami wprowadzonej reformy systemu edukacji - czyli do naszych szkół przyjdą w przyszłym roku podwójne roczniki: absolwenci szkół podstawowych i gimnazjów. Skupimy się przede wszystkim na tym, żeby tak przygotować organizacyjnie nasze szkoły, aby uniknąć chaosu i żeby uczniowie nie musieli uczyć się w systemie 2-zmianowym. Postaramy się, aby w tej nowej, trudnej dla nich rzeczywistości mogli kształcić się w szkołach, które zapewniają im taki sam wysoki poziom kształcenia jak ich starszym kolegom. Poczucie bezpieczeństwa jest kluczowe dla osiągania wysokiej jakości życia mieszkańców naszego powiatu. Będziemy podejmowali działania w ramach zadań, które realizuje powiat chełmiński, aby to bezpieczeństwo wzmacniać i zapewniać. Przykładem będzie budowa systemu monitoringu i ostrzegania mieszkańców o zagrożeniach bezpieczeństwa. Udzielać będziemy w dalszym ciągu wsparcia ochotniczym i zawodowym strażom pożarnym oraz policji. Zamierzamy także wspierać obecnych i przyszłych przedsiębiorców, w związku z tym proponujemy uruchomienie Powiatowego Centrum Wsparcia Biznesu i Ekonomii Społecznej - tak żeby każdy z przedsiębiorców, który już działa oraz osoby zamierzające zacząć prowadzenie własnej działalności gospodarczej, mogły otrzymać wsparcie organizacyjne, prawne i podnieść swoje kompetencje w organizowanych przez Centrum szkoleniach. Ostatni punkt jest chyba dla nas najistotniejszy. Współpraca i innowacyjność, czyli podejmowanie nowych działań, odstępowanie od dotychczasowych, utartych standardów postępowania. Uważamy, że powiat chełmiński powinien pełnić rolę lidera i inicjować działania zachęcając gminy powiatu do współpracy. Tylko współpraca między gminami w porozumieniu z powiatem chełmińskim gwarantuje osiągnięcie celów i wzmacnia działanie. W związku z tym tylko tą drogą możemy realizować nasz cel, czyli dbać o równomierny i stały rozwój naszego powiatu. Tak w zarysie wygląda przygotowany przez nas PROGRAM, a jego szczegóły będziecie mogli Państwo znaleźć w naszych materiałach wyborczych i mediach społecznościowych. 

Nasze hasło przewodnie brzmi: JESTEŚMY DLA WAS !!!

 

Zdjęcia: J.P.

 

 

REKLAMA
REKLAMA

Komentarze (3)

ZorientowanyZorientowany

1 0

Co niektórzy nie bardzo wiedzą w co chcą wejść. Praca w samorządzie to nie zabawa. 22:47, 11.09.2018

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

łałłał

3 0

"koalicja obywatelska" kolejka po ośmiorniczki 15:42, 12.09.2018

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

kazkaz

0 0

..brakuje jeszcze Rysia Nowośmiesznego i Grzesia POp......go. 20:49, 17.09.2018

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

REKLAMA
© e-chelmno.pl | Prawa zastrzeżone