Zamknij
REKLAMA
Promuj to ogłoszenie

Księgowa/y

Data dodania: 2021-10-12 09:02:47ID: 1787

[email protected]

Chełmińska Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa sp. z o.o.
zajmująca się zarządzaniem nieruchomościami
poszukuje osoby na stanowisko
Księgowej/go

Oczekiwania:
 wykształcenie wyższe, preferowane: ekonomia, finanse, rachunkowość
 doświadczenie na stanowisku księgowego w spółce prawa handlowego
 wiedza z zakresu księgowości, rachunkowości, prawa pracy, podatkowego i ubezpieczeń społecznych
 znajomość środowiska MS Office, w tym biegła obsługa komputera i programów księgowo-płacowych
 dobra organizacja pracy, samodzielność, dokładność, terminowość, sumienność
 pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych
 niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie, a ponadto za przestępstwa przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa karne skarbowe
 znajomość zagadnień związanych z funkcjonowaniem spółek prawa handlowego (w tym spółek z udziałem JST będzie dodatkowym atutem);

Do głównych zadań na ww. stanowisku należą m.in:

 odpowiedzialność za prowadzenie rachunkowości Spółki zgodnie z obowiązującymi przepisami
 sporządzanie sprawozdań finansowych oraz planów finansowych
 prowadzenia rozliczeń z ZUS i US
 prowadzenie spraw kadrowo-płacowych
 przygotowanie i składanie deklaracji
 wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi z rachunku bankowego
 dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym oraz kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych
 prowadzenie ewidencji syntetycznej i analitycznej dochodów i wydatków
 przestrzeganie tajemnicy służbowej
 nadzorowanie prawidłowego stosowania ustawy o zamówieniach publicznych
 zapewnienie terminowego ściągania należności
 przechowywanie dowodów księgowych oraz pozostałej dokumentacji przewidzianej ustawą
 prowadzenie rejestru dokumentów w obrębie prowadzonych spraw
 wykonywanie innych nie wymienionych wyżej zadań, które na mocy prawa lub przepisów wewnętrznych należą do kompetencji Głównego Księgowego
 obsługa systemów informatycznych

Oferujemy:
 Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
 Możliwości rozwoju zawodowego poprzez finansowanie szkoleń
 Zarobki adekwatne do posiadanych umiejętności
 Dobrą atmosferę pracy

Wymagane dokumenty:
Życiorys (CV) z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez CHSIM sp. z o.o. dla potrzeb procesu rekrutacji

Miejsce i termin złożenia dokumentów:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w Biurze Zarządu Spółki (w budynku Urzędu Miasta Chełmna) przy ul. Dworcowej 1, II piętro pok. 319 lub mailowo na adres: [email protected] w terminie do 26.10.2021 r.


Promuj to ogłoszenie
REKLAMA
REKLAMA