Zamknij
REKLAMA

Rezygnacja z pożyczki – jak i kiedy mogę to zrobić?

14:53, 27.03.2020 | materiały partnera

Niespodziewane wydatki oraz brak oszczędności powodują, że czasami pilnie potrzebujemy gotówki. Niestety, czasem prowadzi to do pochopnego zaciągnięcia pożyczki. Po podpisaniu umowy możemy się zorientować, że wybrana przez nas na szybko oferta jest po prostu droga. Czy w takiej sytuacji możemy zrezygnować z niekorzystnej pożyczki? Ile mamy na to czasu?

Okazuje się, że co drugi Polak ma problemy z podstawową wiedzą finansową. Przeciętny poziom znajomości zagadnień ekonomicznych ma 42% naszych rodaków. Tylko 2% uznaje, że ma bardzo dobrą wiedzę, a 7% dobrze zna się na finansach. Małą wiedzą wykazuje się 35% konsumentów, a bardzo małą – 14% Polaków.

Najniższa wiedza określana jest w zakresie cyberbezpieczeństwa (65%) oraz kredytów i pożyczek (44%). Wiedzę o oszczędzaniu i finansach publicznych Polacy oceniają na tym samym poziomie – 34%. Lepiej jest z informacjami o podatkach (28%), inwestowaniu (26%) i emeryturach (21%). Ponad połowa (58%) mieszkańców wsi ocenia swoją wiedzę finansową jako słabą. 68% Polaków informacje z zakresu ekonomii zdobywa z mediów, 66% – z Internetu, 50% – od instytucji sektora finansowego, 34% – ze szkoły lub uczelni, 31% – od innych osób, a 20% – od instytucji publicznych.

Głównym źródłem wiedzy finansowej dla osób starszych, powyżej 65. roku życia i z niższym wykształceniem są tradycyjne media. Natomiast wśród młodych ludzi w wieku od 18 do 34 lat i lepiej wykształconych kopalnią informacji ekonomicznych jest Internet.

75% Polaków deklaruje, że bardzo dokładnie czyta lub stara się czytać umowy pożyczek przed ich podpisaniem. Jednocześnie 23% konsumentów z wykształceniem podstawowym i zawodowym twierdzi, że sprawdza tylko podstawowe zapisy. Brak dobrej wiedzy na temat zagadnień finansowych, a do tego częste nieczytanie umów kończy się nierzadko problemami finansowymi. Wielu konsumentów nawet nie wie, że może zrezygnować z zaciągniętej pożyczki i nie musi tłumaczyć, dlaczego to robi.

– Umowa pożyczki to dokument, który zobowiązuje pożyczkodawcę do przeniesienia określonej kwoty pieniędzy na własność pożyczkobiorcy, który obowiązany jest następnie do zwrotu tej sumy wraz z odsetkami i kosztami w określonym terminie – wyjaśnia ekspert marki www.vivus.pl. – Dokument taki po podpisaniu jest wiążący dla obydwu stron. Jednak według prawa w określonych okolicznościach pożyczkobiorca może zrezygnować z pożyczki.

Rezygnacja z pożyczki – kiedy jest możliwa?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawo do rezygnacji z pożyczki przysługuje klientowi niezależnie od tego, gdzie podpisze umowę pożyczki (w placówce, przez Internet czy też korzystając z obsługi domowej). Pożyczkobiorca ma na odstąpienie 14 dni od daty zawarcia umowy. Warto podkreślić, że pożyczkobiorca nie musi podawać przyczyny odstąpienia od umowy.

Aby zrezygnować z pożyczki, klient w określonym czasie musi złożyć pożyczkodawcy oświadczenie. Nie ma znaczenia, w jakiej formie zostanie ono dostarczone, jednak najlepiej złożyć je osobiście w siedzibie lub placówce firmy pożyczkowej albo przesłać listem poleconym za potwierdzeniem odbioru.

Umowa pożyczkowa przestaje obowiązywać z chwilą złożenia oświadczenia o odstąpieniu od niej. Następnie pożyczkobiorca musi jeszcze zwrócić pożyczoną kwotę. Ma na to 30 dni, licząc od daty złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Za rezygnację z pożyczki w określonym terminie (14 dni) klient nie ponosi żadnych kosztów. Musi jednak zwrócić odsetki kapitałowe naliczone za okres, w którym dysponował pożyczonymi pieniędzmi. Dodatkowo pożyczkobiorca jest zobowiązany do oddania bezzwrotnych kosztów poniesionych przez pożyczkodawcę na rzecz organów administracji publicznej.

Według prawa każdy klient wraz z umową pożyczki musi otrzymać wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Jeśli zaciągając zobowiązanie, nie otrzymamy takiego formularza wraz z informacją o przysługujących prawach, wtedy koniecznie musimy sprawdzić rzetelność firmy pożyczkowej, ponieważ takie działanie jest nieuczciwe i bezprawne.

Wypowiedzenie umowy – na czym polega?

Nie należy mylić odstąpienia od umowy pożyczki z wypowiedzeniem umowy, co czasami, niestety, się zdarza. Wypowiedzenie umowy to całkiem inna procedura niż rezygnacja, ponieważ w tym przypadku to pożyczkodawca odstępuje od dalszej współpracy z pożyczkobiorcą.

Do takiej sytuacji może dojść w przypadku, gdy pożyczkobiorca nie spłaca na czas zobowiązania. Wypowiedzenie powoduje, że wszelkie należności wynikające z umowy pożyczki postawione zostają w stan wymagalności i pożyczkobiorca musi niezwłocznie zwrócić pożyczone pieniądze.

Odstąpienie od umowy pożyczki to furtka zostawiona pożyczkobiorcy, który nierozsądnie lub zbyt pochopnie podjął decyzję o pożyczeniu pieniędzy. Z takiej opcji może skorzystać każdy, kto chce się z umowy wycofać. Jednak należy pamiętać o przestrzeganiu 14-dniowego terminu rezygnacji i o zwrocie gotówki po odstąpieniu od umowy.

(materiały partnera)
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
REKLAMA