Zamknij
REKLAMA

Jak szybko wypowiedzieć umowę najmu okazjonalnego?

11:35, 22.07.2022 | materiał partnera

Są sytuacje w życiu, że coś nas bardzo zaskakuje. Mimo podjętych wcześniej decyzji musimy zmienić plany. Jeżeli jednak podjęliśmy wiążące zobowiązania, możemy mieć pewne trudności z powrotem do pierwotnego stanu prawnego. Podobnie może być w sytuacji podpisanej już umowy najmu okazjonalnego zawartej na czas określony, którą chcemy szybko rozwiązać. Wspomniana umowa jest popularnym sposobem najmu mieszkania, jednak jej wypowiedzenie nie jest zawsze proste i oczywiste. 

Umowa najmu okazjonalnego na czas określony 

Umowy najmu zawierane na czas określony nie pozwalają na ich rozwiązywanie w dowolnym momencie. Możliwość rozwiązania wcześniej takiej umowy najmu okazjonalnego obejmuje tylko przypadki wskazane w ustawie czy w samej umowie. Zgodnie bowiem z art. 19d ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego „umowa najmu okazjonalnego lokalu wygasa po upływie czasu, na jaki była zawarta, lub ulega rozwiązaniu po upływie okresu wypowiedzenia tej umowy”. Właściciel ma możliwość wypowiedzenia takiej umowy z miesięcznym wypowiedzeniem tylko w sytuacji, jeśli „lokator: 

  • mimo pisemnego upomnienia nadal używa lokalu w sposób sprzeczny z umową lub niezgodnie z jego przeznaczeniem lub zaniedbuje obowiązki, dopuszczając do powstania szkód, lub niszczy urządzenia przeznaczone do wspólnego korzystania przez mieszkańców albo wykracza w sposób rażący lub uporczywy przeciwko porządkowi domowemu, czyniąc uciążliwym korzystanie z innych lokali, lub 
  • jest w zwłoce z zapłatą czynszu lub innych opłat za używanie lokalu co najmniej za trzy pełne okresy płatności, pomimo uprzedzenia go na piśmie o zamiarze wypowiedzenia stosunku prawnego i wyznaczenia dodatkowego, miesięcznego terminu do zapłaty zaległych i bieżących należności, lub 
  • wynajął, podnajął albo oddał do bezpłatnego używania lokal lub jego część bez wymaganej pisemnej zgody właściciela”; 
  • rażąco i uporczywie łamie zasady porządku domowego – wtedy w grę wchodzi rozwiązanie umowy przez sąd. 

W samej umowie mogą być zawarte także inne sytuacje uprawniające do jej rozwiązania. W polskim porządku prawnym występuje bowiem tzw. swoboda umów, dzięki czemu konkretna umowa najmu okazjonalnego może zawierać różne przepisy w tym zakresie. 

Zobacz też: Wypowiedzenie umowy najmu okazjonalnego 

Rozwiązanie umowy najmu przez najemcę 

Gdy mamy sytuację, że to najemca chce rozwiązać umowę najmu okazjonalnego podpisaną kilka dni wcześniej, zastosowanie znajduje art. 673 § 3 Kodeksu cywilnego. Zgodnie z nim wynajmujący i najemca mogą wypowiedzieć stosunek prawny w wypadkach określonych w umowie. I tu znowu należy odnieść się do zapisów umownych – jeżeli dają nam takie możliwości, wypowiedzenie można złożyć. Muszą to być jednak konkretnie wskazane okoliczności uzasadniające rozwiązanie umowy. Jeżeli chcemy szybko rozwiązać umowę najmu okazjonalnego, warto postarać się o porozumienie z wynajmującym (właścicielem mieszkania). Konieczna może być jego zgoda na odstąpienie od umowy, jeżeli sama jej treść nie pozwala na jej wypowiedzenie kilka dni po podpisaniu. Jak zatem widać, rozwiązanie stosunku prawnego, jakim jest umowa najmu okazjonalnego, w wielu sytuacjach może okazać się trudne w realizacji. Obie strony umowy bowiem zawierają ją, nastawiając się na trwanie najmu przez określony czas i na ustalonych warunkach. Wypowiedzenie umowy może też zależeć od dobrej woli właściciela, ale jeśli on nie chce się na to zgodzić – możemy mieć spory problem. 

Źródło: Prawo-mieszkaniowe.info 

(materiał partnera)
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
REKLAMA
0%