Zamknij
REKLAMA

czwartek, 14.02

Rynek

Chełmiński Dom Kultury zaprasza na XII FESTIWAL PIOSENKI MIŁOSNEJ, który odbędzie się dnia 14.02.2018 w ramach obchodów Walentynek Chełmińskich.

REGULAMIN:

I. ORGANIZATORZY

?  Chełmiński Dom Kultury

?  Gmina Miasto Chełmno

II. CELE FESTIWALU

? popularyzacja muzyki rozrywkowej i utworów nawiązujących do tematyki miłosnej;

? prezentacja aktualnych osiągnięć wokalistów w różnych grupach wiekowych;

? wspieranie oraz promocja twórczości amatorskiej, promocja debiutów artystycznych.

III. TERMIN PRZESŁUCHAŃ FINAŁOWYCH

14.02.2019 r. /czwartek/ Chełmno; Rynek Miejski.

Szczegóły zostaną przekazane finalistom po przesłuchaniu przez komisję zgłoszonych nagrań demo, jednak nie później niż do 28.01.2019.

IV. WARUNKI UCZESTNICTWA

1. W Festiwalu mogą wziąć udział soliści i zespoły wokalne w składzie do 6 osób (powyżej 12 roku życia).

2.  Kwalifikacji uczestników Festiwalu dokona komisja konkursowa po przesłuchaniu nagrania demo, zawierającego co najmniej dwa utwory nawiązujące do tematyki miłosnej z gatunku „muzyka rozrywkowa” na nośniku dźwięku – płyta CD, DVD lub drogą elektroniczną w formacie mp3.

3. Każdy z zakwalifikowanych uczestników do Festiwalu wykona jeden lub dwa utwory w ramach „XVIII Walentynek Chełmińskich” w terminie ustalonym przez Organizatorów.

4. Nagrania demo oraz kartę zgłoszenia należy przesłać  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18.01.2019 r. z dopiskiem „Festiwal Piosenki Miłosnej” na adres Organizatora:

 

Chełmiński Dom Kultury; /Kamila Cieślewicz/,

 ul. Dworcowa 40 a;

 86 – 200 Chełmno;

               tel.(0-56) 686 48 08; e-mail: [email protected]

 

5. O wynikach przesłuchań materiałów demo, uczestnicy zostaną powiadomieni telefonicznie lub pocztą elektroniczną.

W sprawach spornych – ostateczną decyzję podejmują Organizatorzy.

6. Organizator przewiduje następujące nagrody, zastrzegając sobie prawo do innego ich podziału:

I    – 1000 zł

II   – 700 zł

III  – 500 zł

7. Organizator zapewnia:

kompetentne jury, które zwróci szczególną uwagę na oryginalność wykonania i ogólny poziom artystyczny;
profesjonalną aparaturę nagłaśniającą;

sprzęt odtwarzający.

8. Uczestnicy przyjeżdżają na koszt własny lub instytucji delegującej. Placówka zgłaszająca uczestników, a w przypadku wykonawców niepełnoletnich – opiekunowie, zapewniają im opiekę na czas podróży i pobytu w Chełmnie.

9. Wykonawcy (opiekunowie w przypadku osób nieletnich) przystępując do Festiwalu, wyrażają zgodę na publikowanie i przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie potrzeb niezbędnych do realizacji Festiwalu. Wszystkie materiały - Regulamin oraz Zasady Ochrony Danych Osobowych dostępne pod adresem: http://www.chdk.pl/pliki.html

Materiał: CHDK

 

 

© e-chelmno.pl | Prawa zastrzeżone