Zamknij
REKLAMA

VII Półmaraton Mondi dla amatorów, Chełmno–Świecie

10:16, 09.08.2018 | J.P
REKLAMA
Skomentuj

Dnia 16.09.2018 r., o godzinie 08.30 zapraszamy na VII Półmaraton Mondi dla amatorów, Chełmno–Świecie. Kontrola zawodników i pomiar czasu, będzie odbywał się w opar­ciu o indywidualne chipy. Nagrody dla najlepszych zawodników z Gminy Chełmno i Świecie. Nagrody rzeczowe dla trzech najlepszych we wszystkich kategoriach wiekowych.

Kobiety: 18–29, 30–39, 40–49, 50–60 lat i powyżej 61 lat

Mężczyźni: 18–29, 30–39, 40–49, 50–60 lat i powyżej 61 lat

Dla chętnych — możliwość zakwaterowania w Europejskim Centrum Wymiany Młodzieży.

REGULAMIN:

I. CEL IMPREZY

– Popularyzacja masowego biegania i zdrowego trybu życia

II. ORGANIZATORZY ? Firma Mondi Świecie S.A., ? Urząd Miejski w Chełmnie i Świeciu, ? Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Świeciu.

III. TERMIN I MIEJSCE – 16.09.2018 r. Niedziela ? Start Chełmno – RYNEK – plac – ulicami w kierunku Świecia – meta – Szkoła Podstawowa nr 8 w Świeciu ul. Aleje Jana Pawła II nr 8 ? Szczegółowa trasa w załączeniu wraz z mapką.

IV. PROGRAM

1. Biuro zawodów ( Szkoła Podstawowa nr 8 w Świeciu ul. Aleje Jana Pawła II nr 8 – wjazd od strony boisk szkolnych ) czynne w godzinach 830 – 1500 .

2. Zakończenie przyjmowania zgłoszeń o godzinie 1015 w dniu zawodów,

3. Bieg odbędzie się tylko w kategorii „Open” kobiet i mężczyzn – jeden bieg,

4. Wspólne zdjęcie przed startem godzina 10:50

5. Start do biegu godzina 11:00: - miejscem zbiórki zawodników jest biuro zawodów w Szkoła Podstawowa nr 8 w Świeciu ul. Aleje Jana Pawła II nr 8

( miejsce na samochody zawodników na parkingu przy szkole i targowisku ul. Krausego ), - organizatorzy na miejscu biura zapewniają depozyt na rzeczy zawodników, - zawodnicy po dokonaniu zgłoszenia o godz. 10:25 zostaną przewiezieni autokarami ( wyjazd z Targowiska ul. Krausego) na miejsce startu w Chełmnie, który nastąpi o godz. 11:00 .

6. Oficjalne zakończenie zawodów godzina 14:00

V. PUNKTY ODŻYWCZE

1. Punkty odżywiania ustawione będą na 6, 10, 17 km. Do dyspozycji zawodników będzie woda mineralna.

2. Na mecie napój energetyczny i woda mineralna.

3. Po zakończeniu biegu ciepły posiłek.

VI. TRASA

1. Bieg rozegrany zostanie przy ograniczonym ruchu kołowym.

2. Zawodnicy mają obowiązek biec prawą stroną jezdni i stosować się do poleceń pracowników obsługi biegu oraz Policji, Straży Miejskiej i Straży Pożarnej.

3. Trasa biegu prowadzi ulicami miast Chełmno, Świecie oraz trasami komunikacyjnymi pomiędzy miastami o nawierzchni głownie asfaltowej oraz fragmentami piaskowo – szutrowej .

4. Na trasie będą znajdowały się punkty kontrolne.

VII. UCZESTNICTWO

1. W półmaratonie prawo startu mają osoby, które do dnia 16.09.2018 roku ukończą 18 lat.

2. Wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w biurze zawodów. Podczas weryfikacji zawodnicy muszą posiadać dowód osobisty potwierdzający tożsamość. Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie własnoręczne złożenie podpisu pod oświadczeniem o starcie w zawodach na własną prośbę i odpowiedzialność.

3. Weryfikowanie zawodników, wydawanie numerów startowych odbędzie się w Biurze Zawodów w godzinach 8:30 - 10:15.

4. Uczestników biegu obowiązują przepisy IAAF i PZLA oraz niniejszy regulamin.

5. Pomiar czasu i ustalenie kolejności będzie dokonywane systemem elektronicznym za pomocą chipów.

6. Organizator zapewnia depozyt. Wydawanie przekazanych rzeczy odbywać się będzie za okazaniem numeru depozytu otrzymanego przy oddaniu bagażu do przechowalni. Zagubienie numeru przez zawodnika zwalnia organizatora od odpowiedzialności za pobranie torby przez inną osobę.

7. Organizator nie odpowiada za wartościowe rzeczy pozostawione w bagażu.

VIII. ZGŁOSZENIA

1. Zgłoszenia przyjmowane są przez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej www.swieto-papieru.pl do dnia 15.09.2017 r. godz. 14:00

2. Weryfikacja oraz dodatkowe zgłoszenia przyjmowane będą także w dniu zawodów od godz. 8:30 – 10:15.

IX. WPISOWE

1. Pobierana będzie opłata startowa – 40 PLN,- (gadżety).

2. Osoby powyżej 50 lat 50 % wpisowego.

3. Płatność on line podczas rejestracji lub w przypadku niezamknięcia listy wcześniej, w dniu zawodów w biurze zawodów w godz. 8.30–10.15

4. Zwolnieni z opłaty startowej są pracownicy firmy Mondi

X. KLASYFIKACJE

1. W Półmaratonie prowadzona będzie klasyfikacja generalna w kategorii Kobiet i Mężczyzn.

2. Klasyfikacja w kategoriach wiekowych: a. Kobiety ? 18 - 29, 30 - 39, 40 - 49, 50 - 60 lat i powyżej 61 lat, b. Mężczyźni ? 18 - 29, 30 - 39, 40 - 49, 50 - 60 lat i powyżej 61 lat,

3. Najlepszy zawodnik/zawodniczka z gminy Chełmno i gminy Świecie.

4. Najlepszy zawodnik z Firmy Mondi.

5. Najstarsza zawodniczka, zawodnik.

XI. NAGRODY

1. Każdy uczestnik otrzymuje pakiet startowy oraz pamiątkowy medal wybity specjalnie na ten bieg.

2. Puchary i nagrody rzeczowe w klasyfikacji generalnej.

3. Nagrody rzeczowe dla trzech najlepszych we wszystkich kategoriach wiekowych.

4. Nagrody dla najlepszych zawodników z gminy Chełmno i Świecie oraz Firmy Mondi.

5. Nagroda dla najstarszego zawodnika, zawodniczki.

XII. FINANSOWANIE

1. Koszty organizacji, nagrody pokrywają w całości organizatorzy.

2. Koszty dojazdów oraz innych świadczeń związanych ze startem pokrywają zawodnicy lub organizacje delegujące we własnym zakresie.

XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą posiadać numery startowe, przypięte do koszulek sportowych na klatce piersiowej. Pod karą dyskwalifikacji jest zasłanianie numeru startowego (w części lub w całości).

2. Warunkiem udziału w Półmaratonie jest: - wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika podanych w zgłoszeniu, zgodnie z art. 31. ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 j.t. ze zm.), - wyrażenie zgody na wykorzystanie utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo wizerunku Uczestnika.

3. Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.

4. Organizator nie zapewnia miejsc noclegowych (w szczególnych przypadkach udostępniona zostanie sala gimnastyczna).

5. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora.

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki mające miejsce na trasie biegu, wynikające z winy uczestników biegu.

7. W sprawach nie ujętych w regulaminie decyzje podejmuje Organizator.

(J.P)
REKLAMA
REKLAMA

Komentarze (0)

Brak komentarzy, Twój może być pierwszy.

Dodaj komentarz

REKLAMA
© e-chelmno.pl | Prawa zastrzeżone