Zamknij
REKLAMA

Informacja o możliwości organizacji staży dla osób bezrobotnych w ramach PO WER

20:15, 09.07.2020 |
Skomentuj
REKLAMA

Starosta Powiatu Chełmińskiego zaprasza do składania wniosków o organizację staży w łącznej liczbie 50 miejsc. Celem jest pozyskanie podmiotów do zorganizowania staży określonej grupie bezrobotnych, które umożliwią im nabycie umiejętności praktycznych i zdobycie doświadczenia zawodowego w rzeczywistych warunkach pracy.

1. W ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie chełmińskim (IV)” Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, beneficjentami są bezrobotni, zarejestrowani w Powiatowym Urzędzie Pracy w Chełmnie, na staż kierowane będą osoby bezrobotne do 30 roku życia zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Chełmnie, a w przypadku osób do 25 roku życia zarejestrowane nie dłużej niż 4 miesiące, zamieszkujące teren powiatu chełmińskiego, zaliczone do kategorii NEET, spełniające łącznie trzy warunki:

- nie pracuje,

- nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym,

- nie szkoliła się ze środków publicznych w ostatnich 4 tygodniach.

Staż jest realizowany w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie chełmińskim (IV)” Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, w związku z tym, w stażu mogą brać udział jedynie te osoby, które do tej pory nie uczestniczyły w w/w projekcie.

2. Staże, trwające 6 miesięcy (bez nawiązania stosunku pracy), organizowane będą od dnia 13.07.2020r., nie później niż od 01.08.2020r., na podstawie umów cywilnoprawnych zawieranych z organizatorem stażu.

3. Akceptację uzyskają wnioski podmiotów zobowiązujących się do zatrudnienia każdego stażysty bezpośrednio po zakończeniu odbywania stażu na okres co najmniej 1 miesiąca, w ramach umowy o pracę co najmniej w połowie wymiaru czasu pracy.

4. Wniosek należy złożyć w formie elektronicznej korzystając z sytemu www.praca.gov.pl w zakładce „Wnioski o usługi i świadczenia z urzędu". Złożenie wniosku w formie elektronicznej pod warunkiem posiadania kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego nie wymaga wizyty osobistej w urzędzie. Zaleca się aby cały proces odbywał się zdalnie, bez potrzeby przychodzenia do urzędu. Pracodawcy, którzy nie mogą skorzystać z ww. formy proszeni są o wypełnienie wniosku, który znajduje się: https://chelmno.praca.gov.pl/-/12882604-starosta-powiatu-chelminskiego-zaprasza-doskladania-wnioskow-o-organizacje-stazy-w-ramach-programu-po-wer-dla-osob-do-30-roku-zycia i umieszczenie go w skrzynce podawczej urzędu (skrzynka znajduje się przy wejściu głównym do urzędu) lub przesłanie pocztą tradycyjną.

5. Wnioski należy składać w terminie: od dnia 09.07.2020r. Realizacja wniosków następować będzie stopniowo według kolejności zgłoszeń do chwili wyczerpania limitu środków. 6. O sposobie rozpatrzenia wniosku podmioty zostaną powiadomione w terminie do 30 dni, od daty jego złożenia wraz z kompletem dokumentów.

-----------------------------------------------------------

INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI ORGANIZACJI STAŻY DLA OSÓB BEZROBOTNYCH W RAMACH RPO

Starosta Powiatu Chełmińskiego zaprasza do składania wniosków o organizację staży w łącznej liczbie 50 miejsc. Celem jest pozyskanie podmiotów do zorganizowania staży określonej grupie bezrobotnych, które umożliwią im nabycie umiejętności praktycznych i zdobycie doświadczenia zawodowego w rzeczywistych warunkach pracy.

1. Beneficjentami są bezrobotni, zarejestrowani w Powiatowym Urzędzie Pracy w Chełmnie, powyżej 29 roku życia znajdujący się w trudnej sytuacji na rynku pracy, spełniający dodatkowo minimum jedno z poniższych kryteriów według następującej kolejności:

- długotrwale bezrobotny,

- po 50 roku życia, - z niepełnosprawnościami

- osoby o niskich kwalifikacjach ( bez wykształcenia, podstawowe, gimnazjalne, ponad gimnazjalne)

Staż jest realizowany w ramach projektu „Wsparcie aktywności zawodowej osób bezrobotnych w powiecie chełmińskim (IV)”, w związku z tym, w stażu mogą brać udział jedynie te osoby, które do tej pory nie uczestniczyły w w/w projekcie.

2. Staże, trwające (bez nawiązania stosunku pracy), organizowane będą od dnia 13.07.2020r., nie później niż od 01.08.2020r. na podstawie umów cywilnoprawnych zawieranych z organizatorem stażu. Zakończenie stażu musi nastąpić do dnia 30.11.2020r.

3. Akceptację uzyskają wnioski podmiotów zobowiązujących się do zatrudnienia każdego stażysty bezpośrednio po zakończeniu odbywania stażu na okres co najmniej 1 miesiąca, w ramach umowy o pracę co najmniej w połowie wymiaru czasu pracy.

4. Wniosek należy złożyć w formie elektronicznej korzystając z sytemu www.praca.gov.pl w zakładce „Wnioski o usługi i świadczenia z urzędu". Złożenie wniosku w formie elektronicznej pod warunkiem posiadania kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego nie wymaga wizyty osobistej w urzędzie. Zaleca się aby cały proces odbywał się zdalnie, bez potrzeby przychodzenia do urzędu. Pracodawcy, którzy nie mogą skorzystać z ww. formy proszeni są o wypełnienie wniosku, który znajduje: https://chelmno.praca.gov.pl/-/12882700-starosta-powiatu-chelminskiego-zaprasza-doskladania-wnioskow-o-organizacje-stazy-w-ramach-programu-rpo-dla-osob-powyzej-roku-29-zycia i umieszczenie go w skrzynce podawczej urzędu (skrzynka znajduje się przy wejściu głównym do urzędu) lub przesłanie pocztą tradycyjną.

5. Wnioski należy składać w terminie od dnia 09.07.2020 r. Realizacja wniosków następować będzie stopniowo według kolejności zgłoszeń lub do chwili wyczerpania limitu środków.

6. O sposobie rozpatrzenia wniosku podmioty zostaną powiadomione w terminie do 30 dni, od daty jego złożenia wraz z kompletem dokumentów.

Materiał: PUP Chełmno

 

Co sądzisz na ten temat?

podoba mi się 0
nie podoba mi się 0
śmieszne 0
szokujące 0
przykre 0
wkurzające 0
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
komentarzeKomentarze
REKLAMA
REKLAMA

komentarz (0)

Brak komentarza, Twój może być pierwszy.

Dodaj komentarz

REKLAMA