Zamknij
REKLAMA

Weź udział w szkoleniu ratowników wodnych.

16:27, 10.01.2019 |
REKLAMA
Skomentuj

Zapraszamy na szkolenie RATOWNIKÓW WODNYCH, które odbędzie się w lutym 2019 w Chełmnie. Stopnie: Młodszy Ratownik (12 lat) i Ratownik WOPR.

Więcej informacji:

http://wopr.chelmno.pl/szkolenia/17-szkolenia-wopr-ils
Zgłoszenia [email protected]
Masz Pytanie zadzwoń +48 602552929
U nas woda na pływalni bez fal :-)

Wymagania formalne do przystąpienia do kursu:

Legitymacja członka Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego z opłaconą na bieżąco składką członkowską (legitymacje wydaje biuro WOPR w Chełmnie),
zaświadczenie lekarskie lub oświadczenie o braku przeciwwskazań do odbycia szkolenia  - druk WOPR w Chełmnie (osoba niepełnoletnia składa oświadczenie przez opiekuna prawnego),
pisemna zgoda na udział w szkoleniu  - druk WOPR w Chełmnie (w przypadku osób niepełnoletnich pisemną zgodę wyraża jej opiekun prawny),
podpisany regulamin szkolenia (w imieniu osoby niepełnoletniej podpis składa opiekun pawny)

Młodszy Ratownik WOPR - to pierwszy stopień organizacyjny w ratowniczej edukacji. Wymagania formalne: ukończony 12 rok życia, kandydat umie pływać, posiada KP - kartą pływacką lub SKP - specjalna karta pływacką. KP i SKP wydaje WOPR w Chełmnie. Egzamin na "kartę" możesz zdać na pierwszych zajęciach na kursie.
Ratownik WOPR - kandydat ukończył I etap szkolenia,
III Etap szkolenia - ratownik wodny - kandydat na kurs ma ukończony 16 rok życia (ratownikiem zostaje mając lat 18 i spełnia wszystkie inne ustawowo stawiane wymogi).

Szkolenie ratowników wodnych prowadzą Instruktorzy WOPR  - podmiotu uprawnionego  da wykonywania ratownictwa wodnego.

USTAWA z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych USTAWA

 ratownik wodny – rozumie się przez to osobę posiadającą wiedzę i umiejętności z zakresu ratownictwa i technik pływackich oraz inne kwalifikacje przydatne w ratownictwie wodnym i spełniającą wymagania określone w art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. Nr 191, poz. 1410, z późn. zm.2)), zatrudnioną lub pełniącą służbę w podmiocie uprawnionym do wykonywania ratownictwa wodnego lub będącą członkiem tego podmiotu;

Uprawnienia ratownika wodnego dają również dodatkowe punkty przy naborze do służb mundurowych

( wojsko, policja, straż pożarna, ABW itp.).

Do obowiązków ratowników wodnych należy w szczególności wykonywanie działań ratowniczych, o których mowa w art. 13, oraz:

1) obserwowanie wyznaczonego obszaru wodnego, niezwłoczne reagowanie na każdy sygnał wzywania pomocy oraz podejmowanie akcji ratowniczej, zapobieganie skutkom zagrożeń;

2) przegląd stanu urządzeń i sprzętu wykorzystywanego do ratownictwa wodnego;

3) określanie głębokości wyznaczonego obszaru wodnego;

4) kontrola stanu urządzeń oraz sprzętu, które zapewniają bezpieczeństwo osób pływających, kąpiących się lub uprawiających sport lub rekreację;

5) wywieszanie na maszcie odpowiednich flag informacyjnych;

6) sygnalizowanie, za pomocą urządzeń alarmowych, naruszeń zasad korzystania z wyznaczonego obszaru wodnego w szczególności granicy strefy dla umiejących pływać, a w kąpieliskach także nadchodzącej burzy;

7) reagowanie na przypadki naruszania zasad korzystania z wyznaczonego obszaru wodnego;

8) wpisywanie na tablicy informacyjnej temperatury wody, powietrza oraz innych aktualnych informacji w szczególności dotyczących nagłych zmian warunków atmosferycznych;

9) niezwłoczne informowanie zarządzającego, o którym mowa w art. 21 ust. 1, oraz swojego przełożonego o zagrożeniach bezpieczeństwa osób przebywających na obszarze wodnym;

10) bieżące dokumentowanie prowadzonych działań ratowniczych.

Co sądzisz na ten temat?

podoba mi się 0
nie podoba mi się 0
śmieszne 0
szokujące 0
przykre 0
wkurzające 0
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
komentarzeKomentarze
REKLAMA
REKLAMA

Komentarze (0)

Brak komentarzy, Twój może być pierwszy.

Dodaj komentarz

REKLAMA
© e-chelmno.pl | Prawa zastrzeżone