Zamknij
REKLAMA

Powstaje Nowe Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Miasta Chełmno

20:50, 08.10.2018 | J.P
REKLAMA
Skomentuj

8 października 2018 o godz. 16:30 w kinoteatrze "Rondo" odbyło się bardzo ważne dla przyszłości mieszkańców spotkanie dotyczące opracowania Nowego Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Miasta Chełmno. Burmistrz Miasta Chełmna do współpracy zaprosił grupę osób, która w najbliższym czasie zajmie się tymi zagadnieniami. Przygotowywane zmiany mają na celu m.in.zatrzymanie mieszkańców, którzy wyprowadzają się do pobliskich miejscowości oraz ROZWÓJ Chełmna na przestrzeni zbliżających się lat.

Na podstawie analiz ekonomicznych, środowiskowych i społecznych zastanawiano się, czy miasto jest prorozwojowe i czy przewiduje się wzrost liczby jego mieszkańców. Rozważano także, czy możliwości finansowe gminy pozwalają na to, aby nastąpił ten wzrost liczby mieszkańców i lepsze skomunikowanie danych terenów, jak również wprowadzenie infrastruktury w zakresie wodociągów, kanalizacji. To wszystko jest brane pod uwagę przy opracowywaniu kierunków rozwoju miasta. Szacuje się chłonność położonych na terenie gminy obszarów w pełni wykształconych o zwartej strukturze funkcjonalno-przestrzennej w granicach jednostki osadniczej rozumianą, jako możliwość lokalizowania na tych obszarach nowej zabudowy wyrażonej w powierzchni użytkowej. Czyli należy ocenić, czy te tereny, które są w tej chwili zabudowane mają możliwość przyjęcia nowej zabudowy oraz czy można je jeszcze bardziej zabudować np. przedmieście grudziądzkie albo toruńskie.

Bardzo ważną informacją okazał się komunikat dotyczący daty składania wniosków do studium:

Poruszano również zagadnienia związane z budową obwodnicy, przygotowania terenów pod dzielnice willowe oraz nowych terenów mieszkalnych lub pod działalność gospodarczą.

Wnioski złożone wcześniej są oczywiście aktualne, trafią one najpierw pod obrady Rady Programowej, a potem do Urbanisty. Na spotkaniu obecne są osoby, którym zależy, żeby nowy dokument był doskonały, a przynajmniej zbliżony do doskonałości. Chełmno jest w strefie przynależności do Parku Krajobrazowego. Tam też dzieją się pewne poczynania, które być może ułatwią nam trochę planowanie przestrzenne, bo obecność miasta w parku przysparza nam sporo trudności. Zależy nam na rozpowszechnieniu wiadomości, że CZEKAMY na WNIOSKI. To będzie trudna praca, ale bardzo potrzebna, bo to da nam możliwość rozwoju. Myślę, że celem nas wszystkich jest podwyższenie ilości mieszkańców w Chełmnie. Bez zmiany studium i planu zagospodarowania będzie to niemożliwe, ponieważ ludzie kupują działki na wsi w gminach ościennych - nie tylko dlatego, że tam jest taniej, ale między innymi dlatego, że w Chełmnie odpowiedniej działki nie mogą znaleźć. Chcemy, żeby tak się nie działo !  - mówił Burmistrz. 

Więcej informacji w załączonej galerii.

(J.P)
REKLAMA
REKLAMA

Komentarze (2)

wyborcawyborca

1 2

Zainteresowanie widzę było ogromne. Nawet nowi kandydaci startujacy na burmistrza nie przyszli trochę to dziwi , zwłaszcza że chcą rządzić miastem. 18:19, 09.10.2018

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

MartynaMartyna

0 0

Kandydat Mikiewiecz brał udział w wydarzeniu, jednak warto zauważyć, że redakcja zamieściła zdjęcia obecnego burmistrza oraz ?kandydatów 2001?, a kandydatów SLD widać tylko od tyłu.... 13:01, 14.10.2018

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

REKLAMA
© e-chelmno.pl | Prawa zastrzeżone