Zamknij
REKLAMA

Informacja o możliwości organizacji staży dla osób bezrobotnych

11:53, 10.08.2018 | J.P
REKLAMA
Skomentuj

Starosta Powiatu Chełmińskiego zaprasza do składania wniosków o organizację staży w łącznej liczbie 10 miejsc. Celem jest pozyskanie podmiotów do zorganizowania staży określonej grupie bezrobotnych, które umożliwią im nabycie umiejętności praktycznych i zdobycie doświadczenia zawodowego w rzeczywistych warunkach pracy.

1. Beneficjentami są bezrobotni, zarejestrowani w Powiatowym Urzędzie Pracy w Chełmnie, dla których został określony II profil pomocy, którzy:

- nie ukończyli 30 roku życia, w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie (do dnia poprzedzającego dzień 30 urodzin),

- nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym rozumianym jako kształcenie w formach szkolnych w trybie dziennym

-  nie szkoliły się w okresie ostatnich 4 tygodni ze środków publicznych.

- w przypadku osób do 25 roku życia –zarejestrowanych w PUP jako bezrobotne nie dłużej niż 4 miesiące.

Staże zorganizowane będą w pierwszej kolejności dla kobiet, które pozostają bez pracy, gotowe do podjęcia pracy i aktywnie poszukujące zatrudnienia.

Staż jest realizowany w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie chełmińskim (III)”, w związku z tym, w stażu mogą brać udział jedynie te osoby, które do tej pory nie uczestniczyły w w/w projekcie w 2017/2018 roku.

2. Staże, trwające 3 miesięcy (bez nawiązania stosunku pracy), organizowane będą od dnia 01.09.2018 r.. na podstawie umów cywilnoprawnych zawieranych z organizatorem stażu.

Zakończenie stażu musi nastąpić do dnia 30.11.2018r.

3. Akceptację uzyskają wnioski podmiotów zobowiązujących się do zatrudnienia każdego stażysty bezpośrednio po zakończeniu odbywania stażu na okres co najmniej 1 miesiąca, w ramach:

- umowy o pracę co najmniej w połowie wymiaru czasu pracy lub

- umowy cywilno-prawnej, gdzie wartość umowy zlecenia/o dzieło nie może być niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę obowiązujące w dniu podjęcia pracy zarobkowej.

4. Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w Powiatowym Urzędzie Pracy w Chełmnie przy ul. Świętojerskiej 1, pok. 8 (sekretariat).

5. Druk wniosku oraz wszelkie informacje w sprawie organizacji staży, w tym określone w „Szczegółowych informacjach dla organizatorów staży”, można uzyskać w Powiatowym Urzędzie Pracy w Chełmnie przy ul. Świętojerskiej 1, pokój nr 2 (parter), w godzinach 730-1515 (od poniedziałku do piątku), tel. nr 056 686 00 41, witryna:.www.chelmno.praca.gov.pl

6. Wnioski należy składać w terminie

od dnia 13.08.2018 r. do dnia 17.08.2018 r. do godz. 1515

7. O sposobie rozpatrzenia wniosku podmioty zostaną powiadomione w terminie do 30 dni,

od daty jego złożenia wraz z kompletem dokumentów.

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

(J.P)
REKLAMA
REKLAMA

Komentarze (0)

Brak komentarzy, Twój może być pierwszy.

Dodaj komentarz

REKLAMA
© e-chelmno.pl | Prawa zastrzeżone