Informacja o możliwości organizacji staży dla osób bezrobotnych

Informacja o możliwości organizacji staży dla osób bezrobotnych

16 lutego 2017

Starosta Powiatu Chełmińskiego zaprasza do składania wniosków o organizację staży w łącznej liczbie 70 miejsc.

 Celem jest pozyskanie podmiotów do zorganizowania staży określonej grupie bezrobotnych, które umożliwią im nabycie umiejętności praktycznych i zdobycie doświadczenia zawodowego w rzeczywistych warunkach pracy.

  1. Beneficjentami są osoby długotrwale bezrobotne, które pozostają bez pracy, gotowe do podjęcia pracy i aktywnie poszukujące zatrudnienia (w przypadku osób poniżej 25 roku życia są to osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 6 miesięcy, a w przypadku osób powyżej 25 roku życia nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy), zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Chełmnie, dla których został określony II profil pomocy, którzy łącznie spełniają następujące kryteria:

– nie ukończyły 30 roku życia, w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie (do dnia poprzedzającego dzień 30 urodzin),

– nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym rozumianym jako kształcenie w formach szkolnych w trybie dziennym

–  nie szkoliły się w okresie ostatnich 4 tygodni ze środków publicznych.

– w przypadku osób do 25 roku życia –zarejestrowanych w PUP jako bezrobotne nie dłużej niż 4 miesiące.

 Staże, trwające do 6 miesięcy (bez nawiązania stosunku pracy), organizowane będą począwszy od dnia 01.04.2017 r. nie później niż od dnia 01.05.2017 r. na podstawie umów cywilnoprawnych zawieranych z organizatorem stażu.

  1. Akceptację uzyskają wnioski podmiotów zobowiązujących się do zatrudnienia każdego stażysty bezpośrednio po zakończeniu odbywania stażu na okres co najmniej 3 miesięcy, w ramach:

– umowy o pracę co najmniej w połowie wymiaru czasu pracy lub

– umowy cywilno-prawnej, gdzie wartość umowy zlecenia/o dzieło nie może być niższe niż 3 –krotność minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w dniu podjęcia pracy zarobkowej.

  1. Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w Powiatowym Urzędzie Pracy w Chełmnie przy ul. Świętojerskiej 1, pok. 8 (sekretariat).
  1. Druk wniosku oraz wszelkie informacje w sprawie organizacji staży, w tym określone w „Szczegółowych informacjach dla organizatorów staży”, można uzyskać w Powiatowym Urzędzie Pracy w Chełmnie przy ul. Świętojerskiej 1, pokój nr 2 (parter), w godzinach 730-1515 (od poniedziałku do piątku), tel. nr 056 686 00 41, witryna: www.pupchelmno.praca.gov.pl
  1. Wnioski należy składać w terminie

od dnia 06.03.2017 r. do dnia 10.03.2017 r. do godz. 1515

  1. O sposobie rozpatrzenia wniosku podmioty zostaną powiadomione w terminie do 30 dni, od daty jego złożenia wraz z kompletem dokumentów.

Zapraszamy do współpracy.

 

Materiał: PUP

 

 

Brak komentarzy

Brak komentarzy

Brak komentarzy do artykułu, Twój może być pierwszy.

Napisz komentarz

Użytkowniku, pamiętaj, że w Internecie nie jesteś anonimowy. Ponosisz pełną odpowiedzialność za treści zamieszczane na portalu e-chelmno.pl. Dodanie opinii jest równoznaczne z akceptacją REGULAMINU PORTALU. Jeśli zauważyłeś, że któraś opinia łamie prawo lub dobry obyczaj - ZGŁOŚ NADUŻYCIE REGULAMINU bądź skontaktuj się drogą mailową redakcja@e-chelmno.pl

2 × 5 =

Komentarze internautów

Co, gdzie, kiedy?

Zobacz więcej