9 kwietnia – V Jarmark Wielkanocny: Chełmno ‘2017

9 kwietnia – V Jarmark Wielkanocny: Chełmno ‘2017

15 stycznia 2017

Kolejny raz zapraszamy do udziału w V Jarmarku Wielkanocnym, który odbędzie się 9 kwietnia 2017 r. od godz. 9:00 na rynku chełmińskim. Podczas Jarmarku odbędą się prezentacje artystyczne m.in. obchodzącej w tym roku jubileusz 45 – lecia Orkiestry Dętej Chełmińskiego Domu Kultury,  grupy „Teacher’s Crew” i zespołu „Nowalijki” z Klubu Seniora z Chełmińskiego Domu Kultury oraz chóru „Collegium Cantorum”.

W trakcie „Jarmarku” zaprezentują  się także rycerze z Chorągwi Ziemi Chełmińskiej i Zastępu Rycerskiego z Chełmna.

O godzinie 13.00 zapraszamy do Muzeum Ziemi Chełmińskiej, gdzie odbędzie się podsumowanie konkursu plastycznego NAJPIĘKNIEJSZA PISANKA I KARTKA WIELKANOCNA. W trakcie wystawy zaprezentuje się kapela Zespołu Pieśni i Tańca „Pomorze” z Chełmińskiego Domu Kultury.

Warunki uczestnictwa i regulamin

 • Impreza nosi nazwę: V Jarmark Wielkanocny, w dalszej części wymieniany jako
 • Organizatorem Jarmarku jest:

Gmina Miasto Chełmno,  ul. Dworcowa 1, 86-200 Chełmno

Chełmiński Dom Kultury, ul. Dworcowa 40a, 86-200 Chełmno.

 • Jarmark odbywać się będzie w Chełmnie w dniu 9 kwietnia 2017 r. (niedziela).
 • Jarmark ma charakter promocyjno-handlowy.
 • Sprzedawane i wystawiane produkty powinny nawiązywać do tematyki wielkanocnej
  ozdoby świąteczne, rękodzieło, regionalne produkty spożywcze i mała gastronomia.
 • a) Organizator udostępnia w pierwszej kolejności odpłatnie Wystawcom stoły o wymiarach 2,4m x 0,9m pod straganami  na płycie rynku w Chełmnie, w części znajdującej się za ratuszem – Muzeum Ziemi Chełmińskiej w godz. 09.00 – 15.00. 

Koszt za jeden stół:

– rękodzieło 15 zł,

– art. spożywczo – przemysłowe 21 zł,

– owoce i warzywa 10 zł.

 1. b) Organizator dopuszcza po wykorzystaniu wszystkich stołów pod straganami Wystawcom rozstawienie namiotu o wymiarach nie większych niż  3 m x 3 m (9 m2) w części znajdującej się za ratuszem –  Muzeum Ziemi Chełmińskiej (obok straganów).

Koszt rozstawienia namiotu:

– rękodzieło  30 zł,

– art. spożywczo – przemysłowe 42 zł,

– owoce -warzywa 20 zł.

 • NIE DOPUSZCZA SIĘ DO obrotu:

– wyrobów takich jak np. firany, pokrowce na telefony itp.,

– artykułów wymagających uzyskania koncesji bez zgody Organizatora

– artykułów, których zakaz sprzedaży wynika z obowiązujących przepisów,

– używanej odzieży i obuwia.

 • W Jarmarku mogą brać udział Wystawcy, którzy:

– prowadzą działalność gospodarczą,

– rolnicy.

– rękodzielnicy.

 • Organizator nie odpowiada za:

– formę rozliczenia Wystawcy z Urzędem Skarbowym.

– wprowadzanie przez Wystawców do obrotu żywności (w tym również słodyczy) w sposób niezgodny z prawem żywnościowym.

 • Warunkiem uczestnictwa w Jarmarku jest zgłoszenie udziału od pn.-pt. w godz. od 8.00 do 15.00 u inkasenta telefoniczne kom. 500-149-376 lub osobiste w biurze Targowiska Miejskiego do dnia 6 kwietnia 2017 r. Informacja o przyjęciu zgłoszenia, po weryfikacji spełnienia warunków, zostanie przekazana telefonicznie przez inkasenta w dniu zgłoszenia pn. – pt. w godzinach od 08.00 do 15.00.
 • Jeden Wystawca może zająć jeden stół o powierzchni 2,4m x 0,9m. Zgoda na większe stoisko zostanie wyrażona w przypadku wolnych miejsc.
 • Stół bądź rozstawienie namiotu będzie możliwe w dniu 9 kwietnia 2017 r. od godz. 08.00-09.00. W przypadku nieobecności na rynku zgłoszonego Wystawcy do godz. 09.00 utraci on zgodę na udział w Jarmarku.
 • Każdy Wystawca uczestniczący w Jarmarku zobowiązany jest do:

– oznaczenia swojego stołu w tabliczkę informacyjną, umieszczoną w miejscu widocznym dla kupującego, zawierającą napisane w sposób czytelny: imię, nazwisko właściciela lub nazwę firmy,

– posiadania potrzebnego wyposażenia np. krzesło itp.

– do przestrzegania wydanych przez Organizatora poleceń porządkowych oraz stosować się do poleceń służb porządkowych,

– utrzymania porządku i czystości wokół zajętego stołu w trakcie trwania Imprezy- po zakończeniu Imprezy – do usunięcia eksponatów oraz przywrócenia zajmowanej powierzchni wystawienniczej do pierwotnego stanu.

 Organizator Jarmarku umożliwia podłączenie do prądu elektrycznego (łącze 1 fazowe

 • – 230 V). Osoby chcące skorzystać z tego łącza powinny uiścić opłatę wysokości 10 zł brutto w Muzeum Ziemi Chełmińskiej – Ratusz oraz zaopatrzyć się indywidualnie w przedłużacze o długości min. 30 metrów.
 • Przyjazd na koszt własny uczestnika – Wystawcy. Organizator nie zwraca Wystawcy kosztów transportu.
 • Postanowienia końcowe:

– wystawca uczestniczący w Jarmarku ma obowiązek przestrzegać Regulaminu oraz obowiązujących przepisów prawa.

– wszelkie spory wynikłe z tytułu uczestnictwa w Jarmarku będą rozpatrywane przez właściwy miejscowo dla organizatora Jarmarku sąd.

 

Materiał: CHDK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brak komentarzy

Brak komentarzy

Brak komentarzy do artykułu, Twój może być pierwszy.

Napisz komentarz

Użytkowniku, pamiętaj, że w Internecie nie jesteś anonimowy. Ponosisz pełną odpowiedzialność za treści zamieszczane na portalu e-chelmno.pl. Dodanie opinii jest równoznaczne z akceptacją REGULAMINU PORTALU. Jeśli zauważyłeś, że któraś opinia łamie prawo lub dobry obyczaj - ZGŁOŚ NADUŻYCIE REGULAMINU bądź skontaktuj się drogą mailową redakcja@e-chelmno.pl

twenty − 1 =

Komentarze internautów